Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-22 15:13:43 przez system

Bursa promuje zdrowy styl życia

Za działania w zakresie promocji zdrowia, Małopolski Kurator Oświaty przyznał Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Bursa od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Działania prozdrowotne stanowią ważny element misji i wizji placówki. 1 kwietnia 2014 r. placówka przystąpiła do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W ramach programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowane były ścieżki edukacji zdrowotnej, a młodzież uczestniczyła w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Cyklicznie organizowano spotkania profilaktyczno-edukacyjne ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz dietetykiem. Zdobyte wiadomości uczniowie wykorzystali współredagując jadłospis obowiązujący w bursie. Organizowane były wieczorki kulinarne połączone z degustacją zdrowych przekąsek.

Ważnym działaniem były kampanie skierowane do pracowników bursy, uczniów oraz ich rodziców, zachęcające do realizacji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia wychowankowie zorganizowali happening dla mieszkańców Bochni, zachęcający do pozbycia się nałogu tytoniowego.