Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-09 11:34:59 przez Czas2012

Bursa Szkolna zmienia adres

Cały budynek na potrzeby SOSW

Zarząd Powiatu w Bochni podjął decyzje o przeniesieniu Bursy Szkolnej, zwanej potocznie Internatem do budynku przy ul. Stasiaka 8, przy równoczesnym oddaniu całości budynku przy ul. Kazimierza 67 (dotychczasowej siedziby Bursy) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu. Od 1 września 2020 r. cały specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy będzie działał w jednym budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 67.

Budynek Bursy Szkolnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 był do tej pory podzielony i korzystały z niego dwie placówki tj. Bursa Szkolna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – poinformował nas Powiat Bocheński.

Swoją decyzję o przekazaniu całego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zarząd Powiatu tłumaczy kilkoma przesłankami w tym m.in. zmniejszeniem zainteresowania uczniów zakwaterowaniem w Bursie Szkolnej. Efektem było niewykorzystanie w pełni potencjału tak dużego budynku. Przeniesienie Bursy do mniejszego obiektu przyczyni się tym samym do obniżenia kosztów jej funkcjonowania. Natomiast budynek przy ul. Kazimierza Wlk. 67 posiada windę i jest dobrze dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co zapewni większy komfort użytkowania uczniom z dysfunkcjami, którzy uczęszczają do SOSW. Niewątpliwie jest to dużą pomocą przy przemieszczaniu się niepełnosprawnych wychowanków i ich rodziców, szczególnie gdy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim.

Przeniesienie SOSW do jednego budynku uruchomi także możliwość pozyskania dodatkowych sal lekcyjnych dla I LO oraz ZS nr 2 w budynku przy ul. Stasiaka 1A, co pozwoli na zmniejszenie zmianowości.

Kolejny atut tej zmiany to bezpieczny parking, który zlokalizowany jest przy budynku na ul. Kazimierza Wielkiego. Zapewnia to bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym, których na zajęcia dowożą rodzice.

Prace adaptacyjne w obu budynkach trwają od początku wakacji. Rada powiatu w dniu 25 czerwca zabezpieczyła potrzebne na ten cel środki finansowe.

Sam Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obecnie funkcjonuje w trzech budynkach: Internat mieści się przy ul. Stasiaka 8 (do którego docelowo ma zostać przeniesiona Bursa Szkolna), szkoła ponadpodstawowa, szkoła branżowa I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy mieści się przy ul. Stasiaka 1A i Kazimierza Wlk.67 natomiast przedszkole i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 67. Takie funkcjonowanie SSOS stanowiło problem, który Zarząd Powiatu ma nadzieję rozwiązać.

pw