Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-17 21:13:56 przez system

Burza wokół siedziby Szkoły Muzycznej II stopnia

25 kwietnia odbędzie się VII Sesja Rady Miasta. Jednym z jej punktów będzie "Informacja burmistrza na temat możliwości przekazania nieruchomości Państwowej Szkole Muzycznej w Bochni". Stanie się tak na życzenie radnych wyartykułowane na ostatniej Sesji 28 marca.

Całą sprawę wywołało wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, Krzysztofa Krawczyka podczas tej sesji, wnioskującego o przekazanie na rzecz Szkoły Muzycznej II stopnia budynku po dawnym „medyku”, gdzie dziś znajduje się siedziba Straży Miejskiej. Dyrektor przypomniał o znaczeniu Szkoły dla miasta, a także o tym, że swego czasu burmistrz obiecał mu znaleźć nieruchomość miejską na rzecz jego placówki. Zarzucił burmistrzowi, że nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Szkoła II stopnia właściwie potrzebuje nowej siedziby już w tej chwili, natomiast ewentualny remont budynku po Pogotowiu Ratunkowym jest teraz niemożliwy z uwagi na to, że Ministerstwo Kultury nie ma na razie potrzebnych środków.
Możliwość przekazania budynku przy Plantach, a co za tym idzie – eksmisja Straży Miejskiej w inne miejsce wyraźnie podzieliła zgromadzonych. Podnoszono, że w przestrzeni miejskiej byłby to ładny ciąg obiektów kultury: Szkoła Muzyczna, Dom Kultury, Szkoła Muzyczna II stopnia.

Oddanie całego budynku Straży, podczas kiedy wystarczyłoby dla niej trzy pokoje uznawał za niegospodarność radny Jerzy Lysy. Zarzut został odparty przypomnieniem o hotelu Florian…

Burmistrz zapewnił też, że nie obiecywał dyrektorowi Krawczykowi oddania nieruchomości dla Szkoły Muzycznej bezterminowo. Wiceburmistrz Robert Cerazy uświadomił, że w spornym budynku przy Plantach mają swoją siedzibę również organizacje pozarządowe, a także – są tam mieszkania prywatne.

Radny Jan Balicki apelował o rozwagę przy podejmowaniu decyzji, tak abyśmy po niewczasie nie dowiedzieli się co się za tym kryje.

Dyrektor Krawczyk w swoim emocjonalnym wystąpieniu przypomniał, że raz już bocheńska Szkoła Muzyczna została zamknięta, i to właśnie z uwagi na złe warunki lokalowe. Dziś też nie jest to niemożliwe – właśnie likwidacji ulega jedna z 70 Szkół Muzycznych II stopnia w kraju, zlokalizowana w Bystrzycy Kłodzkiej.

Potem poprosił o występ 11-letniego akordeonistę, ucznia Szkoły Muzycznej, laureata licznych nagród.

Burmistrz Stefan Kolawiński, doceniając talent chłopca stwierdził jednak, że został on użyty do określonego celu, co spotkało się z wyrazami dezaprobaty na sali. - Nie wycofuję się z moich słów, mam prawo mieć takie zdanie – stwierdził burmistrz.

eb