Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-11-29 10:43:47 przez eb

Busy znikną z pl. Pułaskiego w ciągu 2 lat

W środę 20 listopada 2019 roku burmistrz Stefan Kolawiński odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego i Wicemarszałka Łukasza Smółki umowę i list intencyjny dotyczący budowy węzła przesiadkowego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Informację tę potwierdził burmistrz podczas wczorajszej sesji Rady Miasta.

Inwestycja, obejmująca kilka obszarów funkcjonalnych zakłada powstanie parkingów naziemnych na minimum 120 miejsc postojowych, zadaszonego parkingu dla rowerów, zadaszonego parkingu dla motorów, a także miejsc postojowych dla busów wraz ze stanowiskami do obsługi podróżnych. W ramach przedsięwzięcia teren inwestycji zostanie objęty monitoringiem. Przebudowana zostanie także w dużej części ul. Poniatowskiego.

Przy okazji budowy węzła przesiadkowego podniesiona zostanie estetyka okolic Krytej Pływalni. Opuszczony i nie nadający się do użytkowania i remontu budynek znajdujący się w jej sąsiedztwie zostanie rozebrany, a powstały w jego miejscy teren zostanie przeznaczony na cele parkingowe.

  • Planowane inwestycje transportowe przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i ułatwią mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Umożliwią także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Watro dodać, że planowana inwestycja podniesie bezpieczeństwo komunikacyjne nie tylko okolic dworca kolejowego, ale też największego bocheńskiego przystanku na Placu Pułaskiego, gdyż utworzenie dedykowanych miejsc postojowych dla busów przy dworcu pozwoli na wyeliminowanie długich postojów busów na przystanku w centrum miasta.

Wartość projektu to ponad 4,4 mln zł, a dofinansowanie w wysokości ponad 2,9 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w systemie 2-letnim.