Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-29 12:53:44 przez system

Centrum Rehabilitacji w Rzezawie otwarte

W dniu 28 października 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego Centrum Rehabilitacji w Rzezawie będącego jednostką Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pan Ludwik Węgrzyn Starostwa Bocheński, Pan Robert Świercz Radny Rady Gminy Rzezawa oraz gospodarz naszej gminy Pan Mariusz Palej, poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii w Rzezawie ksiądz Tadeusz Kubala.Modernizacja budynku została przeprowadzona nakładem ok. 2,5 mln złotych z czego zadanie dofinansowano w wysokości 502.453.02 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Centrum Rehabilitacji to miejsce gdzie w nowoczesnych i komfortowych warunkach mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z usług medycznych świadczonych przez SPGZOZ w Rzezawie. Budynek został w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponuje windą oraz przestronnym parkingiem.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Rzezawa Pan Mariusz Palej podkreślił bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi podmiotami i instytucjami, które współuczestniczyły w inwestycji oraz podziękował za wszelką okazaną pomoc. Podkreślił, iż w podejmowanych decyzjach zawsze kieruje się dobrem mieszkańców i wszelkie działania ukierunkowane są na polepszenie warunków życia w Naszej Gminie.

Przybyli goście serdecznie gratulowali samorządowi Gminy Rzezawa za zrozumienie dla potrzeb mieszkańców oraz uporu i konsekwencji w realizacji inwestycji. List gratulacyjny przesłała Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Głos zabrali również Pan Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński, ksiądz proboszcz Tadeusz Kubala oraz Pani Bożena Grzybacz dyrektor SPGZOZ w Rzezawie.