Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-09-29 01:26:00 przez KacperGlod

Centrum rekreacyjno-sportowe, podziemny parking, rewitalizacja - co czeka Bochnię w najbliższych latach?

Trwa procedowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030. W projekcie znaleźć możemy informacje o kluczowych inwestycjach, które władze miasta planują przeprowadzić.

Wśród inwestycji znalazło się 10 inwestycji kluczowych, które samorząd zamierza przeprowadzić w trzeciej dekadzie. Są to inwestycje związane z różnymi gałęziami życia, począwszy od licznych projektów rewitalizacji, przez infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową, oświatową i energetyczną po inwestycje drogowe oraz parkingowe. Do inwestycji przypisana została także szacunkowa kwota wyliczona na podstawie bazy doświadczeń, prac nad innymi projektami oraz studiach wykonalności.

Przy projektach pojawiły się też różne potencjalne źródła finansowania. Należą do nich między innymi Polski Ład, środki UE, środki krajowe oraz własne, środki samorządowe (m.in. województwa małopolskiego) czy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (w przypadku ośrodka w Chodenicach).

W gronie inwestycji kluczowych wymieniono (inwestycja - lokalizacja - szacowany koszt - czas realizacji):

Budowa parkingu podziemnego w centrum miasta - ul. św. Marka, pod boiskiem ze sztuczną nawierzchnią i kortami tenisowymi - 20 000 000,00 zł - lata 2023-2026

Rewitalizacja Bochni – realizacja kolejnych projektów - 60 000 000,00 zł - lata 2022-2030
1/ Rewaloryzacja Plant Salinarnych – etap II
2/ Rewaloryzacja zamku Żupnego
3/ Rewitalizacja Placu Okulickiego i ul. Kraszewskiego
4/ Rewitalizacja Placu Pułaskiego
5/ Rewitalizacja Placu Czaplińskiego i Bochneris i ul. Bernardyńskiej
6/ Rewitalizacja Budynku Matejki
7/ Odbudowa nadszybia szybu Regis
8/ Rewitalizacja - przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego

Centrum rekreacyjno-sportowe w Chodenicach wraz z układem połączeń drogowych – wykonanie uzgodnionej koncepcji - 200 000,00 zł - lata 2024-2025

Centrum rekreacyjno-sportowe w Chodenicach – realizacja po pozytywnym przyjęciu koncepcji - 50 000 000,00 zł - lata 2026-2030+

Przebudowy mostów w ciągach dróg publicznych - 4 mosty przy: ul. Hutnicza, ul. 20 Stycznia, ul. Św. Marka, ul. S. Staszica - 10 000 000,00zł - lata 2024-2030

Budowa parków rekreacyjnych - Os. Smyków, Os. Niepodległości - 8 000 000,00 zł - Smyków: lata 2022-2030, Niepodległości: lata 2024-2030

Budowa centrum edukacyjno-sportowego (przedszkole, szkoła podstawowa, orlik) - Os. Proszowskie - 25 000 000,00 zł - lata 2025-2030

Modernizacja Krytej Pływalni w Bochni - ul. Św. Leonarda - 7 000 000,00 zł - lata 2025-2030

Rozbudowa połączeń drogowych i wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum miasta (DW 965 Limanowa-Zielona) - północno-wschodnia część miasta - koszty po stronie gminy: 3 000 000,00 zł - lata 2022-2030

OZE i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cała gmina - 10 000 000,00 zł - lata 2022-2030

Analizując dane historyczne, ustalono że średnia wartość procentowego udziału wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez gminę w okresie 2011-2020 wynosiła 14,1%. Na tej podstawie oszacowano, iż przy utrzymaniu dotychczasowego tempa inwestycyjnego, w latach 2022-2030 miasto mogłoby przeznaczyć średniorocznie na inwestycje ok. 22,7 mln zł. Jak wykazano, na przestrzeni ostatniej dekady gmina wydawała na nie przeciętnie 16,6 mln zł rocznie. W tym kontekście szacowana kwota na inwestycje w latach realizacji strategii jest ambitna a jednocześnie możliwa do realizacji, przy założeniu współpracy finansowej z innymi partnerami oraz wsparcia kluczowych inwestycji ze środków zewnętrznych. Mając na względzie bazę dochodów własnych miasta, a także prognozy gospodarcze na najbliższe lata, rekomenduje się realizacje przez władze samorządowe w pierwszej kolejności tych projektów inwestycyjnych, które będą zmierzały do jej wzmocnienia lub optymalizacji ponoszonych kosztów. Równocześnie przewiduje się, iż rozpisane plany inwestycyjne mogą wymagać aktualizacji ze względu na zachodzące zmiany w gminie oraz jej otoczeniu, w szczególności finansowo-podatkowym i prawnym - możemy przeczytać w dokumencie Strategii.

/media/user/images/upload/Wrzesien/wrzesien 2022/Mapa_Bochnia.png

Z pełną wersją przygotowywanego dokumentu zapoznać można się na oficjalnej stronie UM Bochnia.

Kacper Głód
Fot. EMW / UM Bochnia