Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-30 14:38:38 przez system

Chcą większej rezerwy w zbiorniku w Dobczycach

Podczas sesji 28 maja radni Gminy Bochnia podjęli rezolucję w sprawie zmiany zasad gospodarowania wodą w zbiorniku dobczyckim.

Treść rezolucji:
„Mimo że od powodzi z 2010 minęły 4 lata, nadal nie zmieniono dokumentów, które w sposób istotny decydują o tym czy tragedia powodzi będzie powtarzać się w naszym regionie. Mało brakowało aby ostatnia powódź z maja 2014 roku była równie tragiczna w swoich skutkach.

Działając w imieniu mieszkańców Gminy Bochnia, a także uwzględniając obawy zgłaszane przez mieszkańców innych gmin położonych wzdłuż rzeki Raby, poniżej Zbiornika Dobczyckiego, żądamy od władz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego pilnego opracowania nowego wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego polegającego na zmianie spiętrzania wód na Zbiorniku w Dobczycach. Zmiana ta powinna preferować retencyjną funkcję Zbiornika.

Efektem tych działań winno być bezzwłoczne zwiększenie rezerwy powodziowej, a także opracowanie przez administratora zapory nowej Instrukcji Gospodarowania Wodą na w/w zbiorniku, w której znacznie zaostrzone zostaną zasady zrzutów prewencyjnych wody, uwzględniające niekorzystne prognozy meteorologiczne.

Obserwowane od kilu lat zmiany klimatyczne wymuszają na administratorach rzek i zbiorników wodnych oraz na instytucjach nadzorujących podejmowanie działań, które spowodują, że nie powtórzy się tragedia sprzed 4 lat, gdy wiele miejscowości „zalanych zostało w majestacie prawa” , gdyż ustalona przed laty rezerwa przeciwpowodziowa jest dzisiaj stanowczo za mała. Dużych zmian wymaga także proces decyzyjny w zakresie gospodarowania wodą na Zbiorniku – w tym ustalenie znacznego wyprzedzenia czasowego w przypadku zapowiadanych intensywnych opadów.

Kategorycznie żądamy, aby Marszałek Województwa Małopolskiego nie zlekceważył wniosku administratora zbiornika - tak jak uczynił to 2 lata temu. Dramatyczne wydarzenia sprzed kilku tygodni potwierdzają, że tragedii powodziowych w Dolinie Raby można uniknąć lub zmniejszyć ich skutki wprowadzając wnioskowane przez nas zmiany legislacyjne i organizacyjne.

Apelujemy do wszystkich Parlamentarzystów z Małopolski o pomoc w niniejszej sprawie.”