Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-27 19:22:52 przez system

Chcą zwiększenia rezerwy zbiornika w Dobczycach

Radni Powiatu Bocheńskiego na sesji 24 lutego przyjęli rezolucję, skierowaną do marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącą zwiększenie rezerwy powodziowej na zbiorniku w Dobczycach.

Wydarzenia, które wydarzyły się na terenie powiatu bocheńskiego w 2010 roku oraz maju 2014 roku , powodujące wezbranie m.in. rzeki Raby, co w konsekwencji doprowadziło do strat, jakie przede wszystkim ponieśli mieszkańcy, wymuszają na samorządowcach szukanie rozwiązań zmierzających do zminimalizowania zagrożenia powodziowego w przyszłości.

"Działając w imieniu mieszkańców powiatu bocheńskiego, a szczególnie mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż rzeki Raby, poniżej Zbiornika Dobczyckiego, Rada Powiatu Bocheńskiego wnioskuje do Pana o wyrażenie zgody na znaczne zwiększenie rezerwy powodziowej do poziomu 54 mln m3 co poprawiłoby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe powiatu bocheńskiego" – czytamy w rezolucji.

Proponowana zmiana zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Raby poniżej Zbiornika w Dobczycach, którego aktualna rezerwa wynosi 33 mln m3.

Rezolucja jest pochodną planowanego złożenia wniosku o nowe pozwolenie wodno-prawne oraz o zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą, które zamierza złożyć Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zbiornik ma za zadanie zapewnić użytkownikom pobór wody bezpośrednio ze zbiornika do celów komunalnych, ochronę przed powodzią doliny rzeki Raby poniżej zapory, wyrównanie przepływów w Rabie poniżej zapory oraz produkcję energii elektrycznej.