Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-13 10:03:04 przez system

Chcesz odnowić zabytek, złóż wniosek do Starostwa

Do 30 marca można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. O dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który znajduje się na terenie Powiatu Bocheńskiego.

W roku ubiegłym dzięki dotacji został wyremontowany dach bazyliki św. Mikołaja w Bochni, ołtarz boczny w kościele parafialnym w Rzezawie, wykonane zostały także prace przy dzwonnicy w Chełmie, wymieniono pokrycie dachowe i zniszczoną więźbę dachową przy zabytkowym kościele w Łapczycy, w kościele w Sobolowie została przeprowadzona konserwacja XVIII — wiecznego prospektu organowego, a w kościele parafialnym św. Wojciecha w Starym Wiśniczu wykonano także konserwację struktury ołtarza głównego. W roku 2008 natomiast Rada Powiatu przyznała dofinansowanie na odnowienie elewacji frontowej kamienicy Domu Bochniaków, zwanej Okiem Opatrzności, na pierwszy etapu remontu generalnego kościoła w Chronowie oraz odrestaurowanie dachu zabytkowego kościoła i dzwonnicy w Brzeźnicy.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Wnioski sporządzone na obowiązującym formularzu należy składać do Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pok. nr 1. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 014 615-37-65.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określa uchwała Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13 września 2007 roku.