Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-16 20:43:41 przez system

Chcesz odnowić zabytek, złóż wniosek do Starostwa

Do 30 marca można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. O dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który znajduje się na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Dotacja może wynieść maksymalnie 50% ogółu nakładu na prace lub roboty budowlane.

- Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac – wyjaśnia starosta bocheński Jacek Pająk.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określa uchwała Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13 września 2007 roku.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Wnioski sporządzone na obowiązującym formularzu należy składać w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pok. nr 1.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14 615 37 64.