Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-18 14:51:35 przez system

Ćwiczyli zachowania obronne

Zgodnie z planem szkolenia obronnego powiatu bocheńskiego na 2015 r. w listopadzie odbyły się wieloszczeblowe Powiatowe Ćwiczenia Obronne „Południe 2015” . Celem ćwiczenia było skoordynowanie systemów kierowania realizacją zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy. Ćwiczenia prowadzono w dwu etapach.

W I etapie odbył się trening w systemie Stałych Dyżurów oraz Głównego Stanowiska Kierowania prowadzony przez Zespół Ćwiczący Starosty Bocheńskiego, przeprowadzono także szkolenie z zakresu tematyki obronnej . Odbył się również trening Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z udziałem drużyn wykrywania i alarmowania w urzędach miast i gmin na terenie powiatu.

II etap opierał się na ćwiczeniach praktycznych zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Scenariusz ten zakładał dystrybucję tabletek preparatu stabilnego jodu w SP ZOZ Szpital Powiatowy, Akcję Kurierską w Urzędzie Gminy Trzciana oraz przeprowadzenie działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia pożaru zabytkowego kościoła w Rozdzielu (ewakuacja zabytków).

W ćwiczeniu pod kierownictwem wicestarosty wzięły udział wszystkie urzędy miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego, przedstawiciele KP PSP w Bochni, KP Policji w Bochni, SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni, PSSE w Bochni, WKU w Tarnowie, MUW WBiZK w Krakowie.

Po zakończeniu działań wicestarosta Józef Mroczek podsumował przebieg ćwiczeń i podziękował wszystkim za ich przeprowadzenie podkreślając fakt dobrej współpracy i zrozumienia.

Obserwujący ćwiczenia przedstawiciele Wojewody Małopolskiego wysoko ocenili poziom przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.