Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-17 22:07:54 przez system

Część majątku Spółdzielni zakupi powiat

Zarząd Powiatu w Bochni po spotkaniu z Likwidatorem Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów, przedstawicielami Stowarzyszenia Amicis Hominis i Rodziców podjął decyzję o zakupie części majątku Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Akt notarialny zostanie podpisany do końca października br., po uprzednim dostarczeniu przez Likwidatora następujących dokumentów: pełnych zaświadczeń o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, oświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnieniu z obciążenia hipotecznego ujawnionego w księdze wieczystej w odniesieniu do części nieruchomości nabywanej przez Powiat, informacji z Urzędu Gminy Bochnia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, jak również stanowiska PFRON o braku przeciwwskazań do nabycie przez Powiat części nieruchomości będącej przedmiotem nabycia.

W nabytej przez Powiat Bocheński nieruchomości działalność będą prowadziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach.