Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-07-10 20:07:50 przez Czas2012

Cztery szkoły do remontu

Podczas czerwcowych posiedzeń Komisja Oświaty została zapoznana z planem realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, w ramach której zostaną wyremontowane cztery placówki szkolne. Prace nad Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 jeszcze trwają, a w międzyczasie przygotowywane są kolejne przetargi.

W ramach projektu termomodernizacji placówek oświatowych zostaną wyremontowane cztery szkoły:

1) Przedszkole nr 1 – ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, ściany przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 61,74 %,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana okien zewnętrznych, wymiana luksferów, ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu niewentylowanego, modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na nowy kocioł kondensacyjny. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 74,69 %,

3) Szkoła Podstawowej nr 5 – wymiana okien, drzwi zewn. stalowych, ocieplenie ścian zewn., cokołu oraz ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 65,24 %,

4) Szkoła Podstawowa nr 7 - ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewent., ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 46,14 %.

W przypadku remontu PSP 2 prace zakończą się we wrześniu, a jak informował radnych Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji UM, już w lipcu zostanie ogłoszony przetarg na kolejną szkołę:

Przetarg na PSP 5 jest w fazie przygotowania. Nie mamy jeszcze dopracowanego wniosku o zamówienie publ. (…), [ale - przyp. red] jest w ostatniej fazie. Najpóźniej w lipcu ten przetarg pojawi się w sieci. Kolejne przetargi ogłosimy w następnych miesiącach, na pewno wszystkie jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone, na każdą szkołę chcemy mieć wykonawcę” – mówił Rafał Nosek podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Oświaty. Na pytanie kiedy zakończy się projekt, naczelnik odpowiedział, że założony termin przypada na sierpień 2022 roku i nie da się go skrócić.

W tej inwestycji, którą prowadzimy na PSP 2 ewidentnie nam sprzyjał Covid-19; można było rotować sale lekcyjne, dzieci przerzucać z sali do sali i na bieżąco wymieniać okna i robić roboty wykończeniowe po wymianach. Zobaczymy, jak to będzie się odbywało później, we wrześniu w innych szkołach. Tu chodzi przede wszystkim o okna i grzejniki, bo to są największe ingerencje w tkankę wewnętrzną szkoły

Według zamierzeń UM celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie energochłonności i poprawa warunków termicznych w placówkach. Doprowadzi to do znacznego zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych produkowanych przez ciepłownię, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta Bochnia.
Wobec tego nastąpi ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w dwóch szkołach i wymiana źródła ciepła na nowoczesny kocioł gazowy w jednej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 285 218,77 zł

W tym dofinansowanie wynosi: 6 613 260,91 zł

DML