Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-07 18:57:13 przez system

Czy dojdzie do zmiany w GCKCziS?

Do stowarzyszeń współpracujących z Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Łapczycy wpłynęły pisma od Urzędu Gminy Bochnia z prośbą o zaopiniowanie zwolnienia dyscyplinarnego dla Jana Trusia, obecnego dyrektora GCKCzIS, a wcześniej długoletniego zastępcy.

Zapytany o przyczyny Marek Bzdek powiedział Czasowi, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły i odniesie się do sprawy kiedy tak się już stanie.

Swojego ewentualnego zwolnienia nie chciał komentować również Jan Truś. Wiadomo jedynie, że wciąż pracuje. Nasz telefon zastał go na roboczym spotkaniu.

Opinie stowarzyszeń współpracujących należą wprawdzie do procedury odwołania dyrektora domu kultury, nie są jednak dla pracodawcy obowiązujące.