Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-03 22:45:30 przez system

Czy jesteśmy bezpieczni?

<html />

Na tak sformułowane pytanie próbowano udzielić odpowiedź podczas styczniowej (31 I) sesji Rady Powiatu, na której informacje z działalności składały: Policja, Straż Pożarna, Prokuratura, Sąd i Straż Graniczna.

Wedle komendanta bocheńskiej Policji, insp. Marka Rudnika powiat bocheński pod względem popełnianych przestępstw kryminalnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (nieco ponad 190 w 2012 r.) zajmuje 13 miejsce w województwie. Dużo gorzej jest u sąsiadów zza miedzy – w Brzesku (ponad 425 przestępstw na 10 tys. mieszkańców), w Dąbrowie Tarnowskiej i oczywiście w samym Krakowie. Na zbliżonym poziomie utrzymuje się liczba przestępstw kryminalnych, o 30% wzrosły przestępstwa związane z narkotykami, nieznacznie spadły za to przestępstwa gospodarcze i drogowe. Stan bezpieczeństwa na drogach nie uległ większym zmianom, ale już teraz widać wzrost bezpieczeństwa w związku z oddaniem do użytku autostrady.

Jeśli chodzi o wykrywalność to bocheńscy policjanci mogą pochwalić się skutecznością na poziomie 82,4%, co daje im piąte miejsce w województwie (same przestępstwa kryminalne – 75,9%). Nad naszym bezpieczeństwem czuwa 142 policjantów i blisko 30 pracowników cywilnych Policji.

Prokuratura Rejonowa w Bochni w 2012 r. sporządziła akty oskarżenia w stosunku do ogółem 805 osób (7 o rozboje, 31 o kradzieże z włamaniem, 46 o oszustwo, 80 o zabór mienia, 105 o przestępstwa przeciwko rodzinie i 37 o przestępstwa narkotykowe). Sądy z tej liczby skazały 761 osób, przy czym zasądzano wszystkie rodzaje kar zasadniczych.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2012 r. brały udział łącznie w 1060 zdarzeniach, w tym 426 pożarach, 618 miejscowych zagrożeniach, było też 16 fałszywych alarmów. Największy wzrost w porównaniu z rokiem 2011 odnotowano w przypadku pożarów (było ich więcej o 138 tj. 48%!) Wpływa na to stale rosnąca ilość pożarów, biorących się z podpalania wczesną wiosną wyschniętych traw.

Najmniejszy wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa ma Straż Graniczna. Jej placówka w Tarnowie obejmuje dozorem głównie drogę nr 4 na odcinku przebiegającym przez nasz powiat i linię kolejową Tarnów-Kraków. Do największych sukcesów pograniczników w 2011 r. należało zatrzymanie 4 cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce oraz zatrzymanie 2 handlarzy narkotyków z pół kilogramem amfetaminy