Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-19 22:52:28 przez system

Czy wójt Lysy wypowiedział umowę, która nie istnieje?

Wójt Gminy Bochnia pod koniec września 2012 r. wypowiedział miastu umowę na przesył wody gminnym wodociągiem. Zdaniem burmistrza Kolawińskiego nie miał czego wypowiadać ponieważ… umowa taka nie istnieje.

Na kwietniowej sesji Rady Miasta wróciła sprawa wypowiedzenia przez wójta Gminy Bochnia Jerzego Lysego umowy z miastem w sprawie korzystania przez Bochnię z odcinka wodociągów, które należą do gminy. Ponieważ UM nie chciał się zgodzić na zwiększenie opłat za korzystanie z w/w wodociągu wójt postanowił umowę wypowiedzieć. Jak stwierdził jednak na sesji Rady Miasta burmistrz Stefan Kolawiński umowa taka de facto nie istnieje.

W 2003 r. zostało zawarte porozumienie komunalne, na mocy którego zostały podzielone zadania. W nim również zawarty jest zapis dotyczący tego, że sprawy dotyczące przesyłu zostaną uregulowane odrębna umową. Takiej umowy nie zawarto, toczyło się to wszystko tak jak się toczyło i dalej się toczy, ponieważ w porozumieniu zawarty jest zapis, że to Gmina Bochnia powinna zawrzeć z MPWiK umowę. Gmina tej umowy nie zawarła ani z MPWiK ani z UM wobec powyższego nie było czego wypowiadać – stwierdził burmistrz Kolawiński.

Natomiast w trosce o zabezpieczenie dostaw wody dla wszystkich mieszkańców pan prezes Rachwał postanowił dostarczać tą wodę z innego kierunku. I wszyscy mieszkańcy tą wodę mają dostarczaną i zabezpieczoną – dodał burmistrz.

W podobnym tonie wypowiadał się w tej sprawie prezes MPWiK Zbigniew Rachwał: Ja tej umowy nie widziałem. Mnie interesuje zapewnienie mieszkańcom dostawy wody i to jest zapewnione – stwierdził prezes Rachwał.

[MK]