Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-27 18:37:05 przez system

Debata na temat przemocy w rodzinie

W czwartek 27 lutego, w ramach akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni odbyła się debata, której tematem była „Przemoc w rodzinie – pomoc, wsparcie, terapia osób pokrzywdzonych przestępstwem”.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, ze starostą Jackiem Pająkiem na czele, komendant powiatowy Policji w Bochni podinsp. Mariusz Dymura oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KPP w Bochni, przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Bochni w osobie prokurator Magdaleny Klementowskiej, wójtowie gmin Łapanów i Lipnica Murowana, pracownicy PCPR w Bochni, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu powiatu bocheńskiego, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni - Adam Pawulski, dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Iwona Wiśniewska, Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego w Bochni oraz przedstawiciele innych instytucji, świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy.

Debatę, jako współorganizatorzy, otworzyli starosta Jacek Pająk wraz z komendantem powiatowym Policji w Bochni podinsp. Mariuszem Dymura.

Następnie podinsp. Dymura, przedstawiając cel debaty, omówił charakterystykę występowania zjawiska przemocy w rodzinach oraz ukazał potrzebę współdziałania służb i instytucji powołanych przeciwdziałaniu takim zjawiskom w celu udzielania wszelkiej możliwej pomocy osobom pokrzywdzonym.

W części poświęconej omówieniu różnych aspektów występowania przemocy w rodzinie z równoczesnym wskazaniem form wsparcia przez przedstawicieli poszczególnych instytucji pomocowych, głos zabierali kolejno:
- sierż. sztab. Anna Jędrecka z Komendy Powiatowej Policji w Bochni, która w swoim wystąpieniu ukazała dane statystyczne o odnotowanych przypadkach przemocy w rodzinach powiatu bocheńskiego,
- dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Adam Pawulski, który przedstawił działalność ośrodka w zakresie realizacji ustawy o przemocy w rodzinie,
- dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, Iwona Wiśniewska, która omówiła charakterystykę pracy w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy jak i wyzwań, które się z tą pracą wiążą.

Po zakończeniu części prelekcyjnej, uczestnicy debaty poddali dyskusji konkretne problemy związane z przemocą w rodzinie i pomocy osobom pokrzywdzonym.

Debata zakończyła się podsumowaniem obrad oraz podjęciem stosownych decyzji w sprawie wypracowania algorytmu postępowania na rzecz współdziałania służb i instytucji powołanych do przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie w celu udzielania wszelkiej możliwej pomocy osobom pokrzywdzonym.