Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-24 14:30:53 przez system

Dla rolników! Zmiany w składaniu wniosków o dopłaty!

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomoc techniczną, przeprowadzi też w gminach szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.
Pomocą będą służyć też instytucje i organizacje rolnicze, w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r!

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:
jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub płatność do owiec i kóz, lub płatność nawiązaną do tytoniu, lub wypłatę pomocy na zalesianie, lub przyznanie płatności ONW, lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesiowej.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMRna stronie internetowej www.arimr.gov.plpod bezpłatnym numerem infolinii 800 380 084