Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-26 15:14:58 przez system

Dlaczego Gmina Łapanów wzięła kredyt?

Oświadczenie wójta Roja

Gmina Łapanów należy do mniejszych gmin w Polsce, a co za tym idzie gmin o niskim budżecie i stosunkowo niskich dochodach własnych. Chcąc realizować inwestycje i pozyskiwać środki zewnętrzne jest zmuszona zaciągać kredyty, przy każdym projekcie niezbędne jest bowiem zapewnienie tzw. wkładu własnego (najczęściej jest to pomiędzy 20% a 50% kosztów całego zadania).

W uchwale budżetowej na 2015 r. poprzednia Rada zapisała, a obecna uchwaliła zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 mln zł oraz wyemitowanie obligacji za kwotę 1 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie wodociągowania gminy, remont dróg w ramach tzw. „schetynówki”, częściowy odkup nieruchomości oraz spłatę starych kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł. Na początku 2015 r. podjęto decyzję o realizacji dodatkowych nowych zadań: remont magistrali wodociągowej w miejscowości Chrostowa, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Grabie i Tarnawa za kwotę 850 000,00 zł, zaistniała także konieczność dołożenia 150 tys. zł do „schetynówki” i przeznaczenia na odkup nieruchomości 400 000,00 zł.

W związku z faktem, że nie udało się wyemitować obligacji, Rada Gminy Łapanów podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5,4 mln zł na sfinansowanie w/w zadań. Został zaciągnięty w Krakowskim Banku Spółdzielczym o. Łapanów, a jednym z warunków jego przyznania było dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie obciążenia hipoteki budynków użyteczności publicznej. Koniecznie należy zaznaczyć, że nie jest to jednak umowa sprzedaży i dzierżawy, tak jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji w przypadku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Zalew”, Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu oraz Ośrodka Zdrowia w Łapanowie, a jedynie obciążenie hipoteki na wypadek ewentualnego niespłacenia kredytu. Dodatkowo warte podkreślenia jest, że umowa została zawarta z bankiem mającym w 100% polski kapitał oraz uznaną markę na rynku finansowym, a nie z firmą z Rejestru Przedsiębiorców, jak miało to miejsce w przypadku GOSIR „Zalew”, GZK i ośrodka.

Zaciągnięcie kredytu pozwoliło na realizację w/w inwestycji, a w konsekwencji zwiększenie budżetu i majątku gminy, w znaczący sposób przyczyniło się także do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Wójt Gminy Łapanów
Robert Roj