Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-13 18:53:23 przez system

Dofinansowanie na drogę w Damienicach

7 129 268,50 zł planuje wydać na swoje drogi Gmina Bochnia w 2018 roku. Duża część tej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych.

Najświeższa dotacja to 80% dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej lnfrastruktury Drogowej. Z tych pieniędzy zostanie przebudowana droga gminna w Damienicach za łączną kwotę 600 tys. zł.
To nie jedyna inwestycja w tym roku. Jak czytamy na www.facebook.com/GminaBochnia/ : W tym roku już została zawarta umowa na przebudowę i remont dróg gminnych opiewająca na prawie 2 mln zł. Ponadto trwa przebudowa drogi na trasie Siedlec - Gierczyce - Nieszkowice Małe, którą Gmina Bochnia współfinansuje z Powiatem Bocheńskim udzielając wsparcia w kwocie 1mln 460 tyś zł. Trwają prace nad budową dróg w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie. Wartość inwestycji wyniesie 2 mln700 tyś zł, z czego 1 mln 9 tyś zł pozyskano ze środków Unii Europejskiej. Również w roku bieżącym pozyskaliśmy dofinansowanie na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wartość inwestycji wyniesie ok 250 tyś zł. Wczoraj została podpisana umowa której przedmiot stanowi budowa chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanisławice za kwotę ok 200 tyś zł. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu którego przedmiotem będzie również remont i przebudowa dróg gminnych-wartość kosztorysowa zadań to prawie 500 tyś zł.