Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-05 19:30:30 przez system

Dojdzie do likwidacji szkół w Trzcianie?

Od kilku lat znacznie spada liczba uczniów w szkołach gminy Trzciana, co przekłada się na wysokość subwencji oświatowej, przekazywanej przez rząd samorządowi na utrzymanie szkół. Temat był już sygnalizowany na posiedzeniach rady Gminy w Trzcianie w ubiegłej kadencji.

Odżył z początkiem 2015 r. i na ostatnio odbytych posiedzeniach komisji Rady Gminy trwała dyskusja poprzedzona szczegółową analizą kosztów, jakie generują szkoły zarówno podstawowe jak i gimnazja. Postanowiono, że na najbliższej sesji Rady Gminy podjęte zostaną konkretne decyzje dotyczące:
- ewentualnej likwidacji Gimnazjum w Leszczynie i włączenia uczniów z Leszczyny do Gimnazjum w Trzcianie,
- mobilizacji środowisk Łąkty Dolnej i Kierlikówki, aby do końca grudnia 2015 r. zdecydowały o przyszłości swoich szkół, przy rozważeniu propozycji przejęcia prowadzenia szkół w tych miejscowościach przez stowarzyszenia.

W ubiegłej kadencji zgłoszono pomysł połączenia tych dwóch szkół w jedną placówkę np. z klasami od I do III w Łąkcie Dolnej i klasami od IV do VI w Kierlikówce, jednak ta propozycja nie uzyskała akceptacji radnych z tych miejscowości.

Radni gminni zaproponowali przekazanie stowarzyszeniom prowadzenia wszystkich szkół o liczbie uczniów poniżej 100. Inicjatywy w tej sprawie powinny podjąć środowiska lokalne.