Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-18 14:58:37 przez system

Dokumentacji na rewaloryzację Plant nie będzie

Przynajmniej na razie. Urząd Miasta Bochnia poinformował, iż pomimo negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z tym zmuszony został do odstąpienia od umowy dla zadania pod nazwą „Rewaloryzacja Plant Salinarnych w Bochni”.

- Jednocześnie wskazujemy, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie w/w zadania w celu wyłonienia nowego Wykonawcy. Termin naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.1 „Ochrona i opieka nad zabytkami” został zmieniony. Aktualnie wyznaczona data to maj 2016 r., co ma kluczowe znaczenie dla opracowania dokumentacji projektowej – mówi Andrzej Koprowski, asystent burmistrza miasta.