Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-11 16:11:13 przez system

Dom Pomocy Społecznej o wysokim standardzie

Dom Pomocy Społecznej uzyskał w tym roku certyfikat Euro Renoma oraz wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Na to wyróżnienie wpłynęły szczególne osiągnięcia w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców DPS.

Do tych działań należą realizowane przez placówkę projekty. Projekt p.n. „Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński”. Projekt ten pomógł tworzyć Dom, w którym mieszkańcy są bardziej samodzielni, swobodni, niezależni i mają większy wpływ na swoje życie. Dał nowe możliwości i szansę stworzenia jeszcze lepszych warunków życia podopiecznym, podniesienia jakości świadczonych usług oraz standardów pracy personelu. Projekt „Uwierzyć w siebie” w całości finansowany z funduszy unijnych. Realizowane w ramach projektu wsparcie, które miało charakter wielorakich, kompleksowych i systematycznych oddziaływań w zakresie aktywnej integracji społecznej, przy wykorzystaniu wybranych instrumentów aktywizacji zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej - pozwoliło uczestnikom odkryć swój potencjał i uwierzyć w siebie, a przez to poprawić jakość ich życia.

Certyfikat Euro Renoma jest na bieżąco aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości danego podmiotu.

W działania służące poprawie jakości życia mieszkańców DPS wpisuje się prowadzona obecnie budowa nowego budynku, do którego przeprowadzą się podopieczni w podeszłym wieku. Na finiszu są prace wykończeniowe, wykonano już wszystkie prace budowlane, a w chwili obecnej trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku polegające m.in. na układaniu płytek, montażu instalacji. Pozostały jeszcze prace przy uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz wyposażeniu budynku.

Nowy budynek DPS docelowo przeznaczony będzie dla 90 pensjonariuszy i pełnił będzie funkcję stałego pobytu dla osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie chorych. Pensjonariusze zamieszkiwać będą w jedno- i dwuosobowych pokojach oraz zespołach dwupokojowych z łazienkami. Nowy obiekt dostosowany będzie do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników. Koszt inwestycji wynosi 6 031 841 zł, przy czym wartość dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł w ramach MRPO na lata 2007-2013, a wkład Powiatu Bocheńskiego to 3 031 841 zł. Budowa zostanie zakończona w 2014 roku.