Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-08-18 04:03:21 przez system

Donos Jerzego Lysego wylądował w koszu

Wojewoda małopolski nie znalazł podstaw do zakwestionowania uchwały Rady Miejskiej w Bochni w sprawie wystąpienia miasta ze Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego, o co zabiegał wójt Gminy Bochnia.

Przypomnijmy: pod koniec czerwca radni miejscy zdecydowaną większością głosów (15 za, przy braku sprzeciwu i 5 głosach wstrzymujących się) podjęli uchwałę o wystąpieniu ze Związku (pisaliśmy o tym szerzej - patrz: TUTAJ)

Wójt Gminy Bochnia, nie mogąc się pogodzić z powyższym, napisał do wojewody o uchylenie uchwały, jako argument podając brak zaznajomienia się radnych z tematyką oraz dezinformację ze strony przewodniczącego Rady, który w zaproszeniu na sesję nie umieścił punktu, zawierającego uchwałę, mówiącą o wystąpieniu ze Związku oraz fakt zaopiniowania uchwały tylko przez dwie z siedmiu działających przy Radzie komisji problemowych.

Wojewoda nie podzielił żadnego z zarzutów wójta, stwierdzając, że Rada jest suwerenna w swych decyzjach, a na żadnym etapie podejmowania wspomnianej uchwały nie złamano prawa. Tym samym decyzja o wyjściu Bochnia ze struktur RPK jest ostateczna.