Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-18 21:29:56 przez system

Dostaniemy kasę z Funduszu Dróg Samorządowych

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród wielu innych zostaną dofinansowe na bocheńszczyźnie dwie drogi powiatowe i trzy drogi gminne.

Powiat bocheński:

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispinia - Bieńkowice, w km 3+425 - 4+073 w m. Drwinia. 2 245 508,00 zł dofinansowania;

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037 - 2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691 - 4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093 - 10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K, 2 487 078,00 zł dofinansowania/

Gminy bocheńskie:

  • Miasto Bochnia: Przebudowa drogi gminnej 580046K ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000-0+266 w Bochni, 1 719 833,00 zł dofinansowania;

  • Lipnica Murowana: Remont dróg gminnych dz. nr 311 od km 0+000 do km 0+185 drogi gminnej publicznej nr 580159K, dz. nr 438 od km 0+000 do km 0+358 drogi gminnej publicznej nr 580752K, dz. Nr 473, 465 od km 0+000 do km 0+195 drogi gminnej publicznej w miejscowości Lipnica Murowana, 689 291,00 zł dofinansowania;

  • Nowy Wiśnicz: Remont drogi gminnej nr 580784K - na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 0+000-0+382, 297 969,00 zł dofinansowania.