Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-08-16 10:29:29 przez system

Dotacja z MSWiA na osuwisko w Rajbrocie

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg podpisała umowę z firmą KellerPolska Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego na zabezpieczenie istabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków wmiejscowości Rajbrot oraz budowę chodnika.

Ponad 6,3 miliona złotych wyniosą prace, które potrwają do końca listopada. Prace obejmą odbudowę drogi i przebudowę infrastruktury odwodnieniowej, zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogi, przebudowę skarpy z umocnieniem brzegów i dna rzeki Uszwica, odwodnienie osuwiska oraz budowę chodnika.

W partycypację kosztów przy budowie chodnika włączyła się GminaLipnica Murowana, a jej koszt to 332 530,52 zł. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dotacji, którą otrzymał samorząd Powiatu Bocheńskiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości ponad 4,4 miliona złotych. Pozostałą kwotę, czyli ponad 1,6miliona złotych pokryje Powiat Bocheński.