Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-02 19:59:19 przez system

Droga do Uścia wielką inwestycją?

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy miejscowości leżących przy drodze powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków doczekają się remontu tej drogi. Przypomnijmy, że stan ten jezdni był przedmiotem wielu protestów mieszkańców, zwłaszcza w związku z oddaniem do użytku autostrady i zwiększonym ruchem samochodów na drodze w kierunku Uścia Solnego i Nowego Brzeska.

Najgłośniej remontu drogi domagali się gawłowianie. Ciekawa rzecz, że najpierw, za pomocą tzw. prześcieradłowego protestu domagali się budowy chodnika w swojej miejscowości. Latem 2013 nastąpił jednak zwrot, z ogrodzeń zniknęły prześcieradła z „chodnikowymi” hasłami przeciwko starostwu, a pojawił się jeden wielki baner na budynku straży pożarnej: „Droga powiatowa – wstyd starosty”. Czyli już nie chodniki, ale stan nawierzchni szosy stał się priorytetem gawłowian.

Teraz pojawia się szansa, że i nawierzchnia zostanie zmodernizowana, i chodniki wybudowane. Na przedostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę o przeznaczeniu 100 tys. zł na projekt remontu drogi 1424K, który ma powstać w 2015r. Starostwo podjęto równocześnie starania o pozyskanie funduszy z RPO WM na realizację tego zadania, które przyjęło nazwę „Polepszenie dostępności komunikacyjnej północnej części powiatu bocheńskiego z aglomeracją krakowską poprzez modernizację ciągu drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków”.

Zakres robót na drodze ma obejmować: przebudowę nawierzchni drogowej na dł 6 872mb na odcinku Krzeczów – Bogucice, remont i budowę chodników, oraz ciągów pieszo- rowerowych, przebudowę skrzyżowań, przepustów i odwodnienie drogi. Planowane są rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, takie jak oznakowanie poziome i pionowe, bariery energochłonne, modernizacja poboczy, zjazdów, remont i budowa zatoczek autobusowych. Dla potrzeb niepełnosprawnych będą obniżone krawężniki w miejscu przejść dla pieszych, a same przejścia będą oznakowane bateriami solarnymi.

Jeżeli projekt starostwa zyska akceptację w ramach RPOWM, to tzw. wbicie pierwszej łopaty ma nastąpić w II kwartale 2016 roku, oddanie zaś inwestycji do użytku - w I kwartale 2018.

Planowany koszt modernizacji drogi 1424K wynosi ponad 11 mln zł, z czego Powiat ma sfinansować 15% (1,6 mln zł), reszta zaś będzie pochodzić z dofinansowania z RPO WM.