Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-01 15:06:03 przez system

Droga Krzyżowa w Kopalni Soli

W piątek 3 marca odbędzie się uroczysta inauguracja Drogi Krzyżowej w podziemiach bocheńskiej kopalni.

Stacje nawiązują swoją formą i kolorystyką do wyrobisk kopalni, kolorów soli, ale również do pracy górników. Numery, oznaczające stacje, przypominają górnicze marki, pobierane przez każdego górnika przed zjazdem do pracy pod ziemię. Dodatkowym elementem, zdobiącym stacje, są kaganki nawiązujące do lamp, których przed wiekami używali górnicy.

Stacje Drogi Krzyżowej zlokalizowane są wzdłuż schodów Regis, które prowadzą uczestników pod górę, nawiązując bezpośrednio do drogi jaką przeszedł Chrystus na wzgórze Golgota. Odwiedzając poszczególne stacje zobaczyć można kaplicę Passionis oraz kaplicę Crucyfix, odkrytą 6 lat temu i zachowaną w niezmienionym stanie.

Wykonawcą Drogi Krzyżowej jest Antoni Stompór - bocheński artysta malarz oraz konserwator dzieł sztuki, natomiast pomysłodawcą takiej formy rozważań Męki Pańskiej jest Prezes Zarządu bocheńskiej żupy Zbigniew Rojek.

Wszystkie chętne osoby do rozważania Drogi Krzyżowej w Kopalni Soli mogą to uczynić w piątek 3 marca oraz w niedzielę 5 marca o godz. 16.00.

Z racji ograniczonej ilości miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Bilety do nabycia w Biurze Obsługi Turystycznej przy szybie Campi. Cena biletu: 20 zł/osoba. Czas trwania: około 2 godzin, zjazd o godz. 16:00 szybem Campi.