Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-01-31 15:25:18 przez Czas2012

Drogowe plany i inwestycje Powiatu

Zarząd Powiatu w Bochni dyskutował ostatnio nad zadaniami jakie przed nim stoją. Z tego powodu na ostatnie posiedzenie zostali zaproszeni radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotr Dziurdzia oraz Krzysztof Nowak. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a wojewódzkim ale także rozwiązań i inwestycji drogowych jakie aktualnie Województwo Małopolskie realizuje na terenie Powiatu Bocheńskiego z I etapem łącznika autostradowego na czele.

Poruszono również temat budowy II etapu łącznika od ul. Krzeczowskiej do drogi krajowej DK94 czy też przygotowanie projektu przeniesienia drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa - Zielona) poza centrum Bochni. Rozmawiano także o poparciu działań dotyczących nowego przebiegu „sądeczanki” według wariantu proponowanego przez Zarząd Powiatu w Bochni, zgodnie z którym droga ta miałaby łączyć się z DK94 na węźle w Bochni.

Czego dokładnie dotyczą wspomniane wyżej inwestycje?

I i II etap budowy łącznika autostradowego jest już szeroko znany. Jego pierwszy etap został już zaczęty. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 17 grudnia, a prace będą realizowane na odcinku drogi łączącym autostradę A4 z Bochnią do ulicy Krzeczowskiej. Drugi etap połączy odcinek między ul. Krzeczowską a drogą krajową DK94 w miejscu obecnego wjazdu ul. Brzeskiej w drogę DK94. II etap realizacji łącznika jest jeszcze przedmiotem sporów.

/media/user/images/upload/Styczen/2020/Lacznik_2_etap.jpg/media/user/images/upload/Styczen/2020/Lacznik_1_etap.jpgZarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał decyzję środowiskową na całość inwestycji, obejmującą oba etapy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, ale nie jest prawomocna, ponieważ jeden z właścicieli działek przez które ma przebiegać inwestycja odwołał się od tej decyzji. Sprawa od dawna toczy się przed sądem administracyjnym, a postępowanie nie zostało zakończone. Na chwilę obecną inwestorzy czekają na rozstrzygnięcie sądu. Województwo na razie nie zabezpieczyło także środków na drugi etap budowy łącznika i jest to sprawa przyszłych decyzji.

Drugi temat dotyczący inwestycji drogowych to przygotowanie projektu przeniesienia drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa - Zielona) poza centrum Bochni. Powodem rozpoczęcia prac w tym zakresie jest duże obciążenie ruchem tranzytowym centrum miasta – informuje Starostwo Powiatowe. Według nowego przebiegu droga od strony północnej Bochni ma się łączyć z nowobudowanym łącznikiem autostradowym. Następnie ruch odbywałby się po tym łączniku i drodze krajowej DK94 (obwodnica Bochni) do zjazdu na ulice Wiśnicką. Omijałby więc całkiem całe śródmieście Bochni.

Zadanie to podobnie jak łącznik realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finansują je wspólnie 3 samorządy: Województwo Małopolskie, Powiat Bocheński i Miasto Bochnia. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zlecił już prace koncepcyjne, w wyniku których powstanie wielowariantowa propozycja przebiegu tej trasy.

Trzeci temat to nowy przebieg „sądeczanki” według wariantu proponowanego przez Zarząd Powiatu w Bochni, zgodnie z którym droga ta miałaby łączyć się z DK94 na węźle w Bochni.

/media/user/images/upload/Styczen/2020/4.jpg/media/user/images/upload/Styczen/2020/3.jpgObecnie trwają prace nad pięcioma wariantami przebiegu sądeczanki. Jeden z proponowanych wariantów przebiega przez teren powiatu bocheńskiego, na terenie gminy Lipnica Murowana. Zarząd Powiatu w Bochni zaproponował zmianę jednego z wariantów, tak aby sądeczanka miała dodatkową odnogę pomiędzy Gnojnikiem a Bochnią. Trasa ta od strony nowego Sącza w Gnojniku odbijałaby w stronę Bochni i łączyła się z drogą krajową DK94 i łącznikiem autostradowym na planowanym rondzie.

Takie rozwiązanie skróciłoby przejazd z Krakowa do Nowego Sącza. Kompleksowa inwestycja byłaby ważnym impulsem dla rozwoju Bochni i Bocheńszczyzny. Wariant proponowany przez Zarząd Powiatu w Bochni ma być dodatkową i uzupełniającą trasą dla właściwego przebiegu drogi od Brzeska na południe – informują urzędnicy Starostwa.

pw