Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Utworzono: 2020-01-31 15:25:18 przez Czas2012

Drogowe plany i inwestycje Powiatu

Zarząd Powiatu w Bochni dyskutował ostatnio nad zadaniami jakie przed nim stoją. Z tego powodu na ostatnie posiedzenie zostali zaproszeni radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotr Dziurdzia oraz Krzysztof Nowak. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a wojewódzkim ale także rozwiązań i inwestycji drogowych jakie aktualnie Województwo Małopolskie realizuje na terenie Powiatu Bocheńskiego z I etapem łącznika autostradowego na czele.

Poruszono również temat budowy II etapu łącznika od ul. Krzeczowskiej do drogi krajowej DK94 czy też przygotowanie projektu przeniesienia drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa - Zielona) poza centrum Bochni. Rozmawiano także o poparciu działań dotyczących nowego przebiegu „sądeczanki” według wariantu proponowanego przez Zarząd Powiatu w Bochni, zgodnie z którym droga ta miałaby łączyć się z DK94 na węźle w Bochni.

Czego dokładnie dotyczą wspomniane wyżej inwestycje?

I i II etap budowy łącznika autostradowego jest już szeroko znany. Jego pierwszy etap został już zaczęty. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 17 grudnia, a prace będą realizowane na odcinku drogi łączącym autostradę A4 z Bochnią do ulicy Krzeczowskiej. Drugi etap połączy odcinek między ul. Krzeczowską a drogą krajową DK94 w miejscu obecnego wjazdu ul. Brzeskiej w drogę DK94. II etap realizacji łącznika jest jeszcze przedmiotem sporów.

/media/user/images/upload/Styczen/2020/Lacznik_2_etap.jpg/media/user/images/upload/Styczen/2020/Lacznik_1_etap.jpgZarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał decyzję środowiskową na całość inwestycji, obejmującą oba etapy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, ale nie jest prawomocna, ponieważ jeden z właścicieli działek przez które ma przebiegać inwestycja odwołał się od tej decyzji. Sprawa od dawna toczy się przed sądem administracyjnym, a postępowanie nie zostało zakończone. Na chwilę obecną inwestorzy czekają na rozstrzygnięcie sądu. Województwo na razie nie zabezpieczyło także środków na drugi etap budowy łącznika i jest to sprawa przyszłych decyzji.

Drugi temat dotyczący inwestycji drogowych to przygotowanie projektu przeniesienia drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa - Zielona) poza centrum Bochni. Powodem rozpoczęcia prac w tym zakresie jest duże obciążenie ruchem tranzytowym centrum miasta – informuje Starostwo Powiatowe. Według nowego przebiegu droga od strony północnej Bochni ma się łączyć z nowobudowanym łącznikiem autostradowym. Następnie ruch odbywałby się po tym łączniku i drodze krajowej DK94 (obwodnica Bochni) do zjazdu na ulice Wiśnicką. Omijałby więc całkiem całe śródmieście Bochni.

Zadanie to podobnie jak łącznik realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finansują je wspólnie 3 samorządy: Województwo Małopolskie, Powiat Bocheński i Miasto Bochnia. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zlecił już prace koncepcyjne, w wyniku których powstanie wielowariantowa propozycja przebiegu tej trasy.

Trzeci temat to nowy przebieg „sądeczanki” według wariantu proponowanego przez Zarząd Powiatu w Bochni, zgodnie z którym droga ta miałaby łączyć się z DK94 na węźle w Bochni.

/media/user/images/upload/Styczen/2020/4.jpg/media/user/images/upload/Styczen/2020/3.jpgObecnie trwają prace nad pięcioma wariantami przebiegu sądeczanki. Jeden z proponowanych wariantów przebiega przez teren powiatu bocheńskiego, na terenie gminy Lipnica Murowana. Zarząd Powiatu w Bochni zaproponował zmianę jednego z wariantów, tak aby sądeczanka miała dodatkową odnogę pomiędzy Gnojnikiem a Bochnią. Trasa ta od strony nowego Sącza w Gnojniku odbijałaby w stronę Bochni i łączyła się z drogą krajową DK94 i łącznikiem autostradowym na planowanym rondzie.

Takie rozwiązanie skróciłoby przejazd z Krakowa do Nowego Sącza. Kompleksowa inwestycja byłaby ważnym impulsem dla rozwoju Bochni i Bocheńszczyzny. Wariant proponowany przez Zarząd Powiatu w Bochni ma być dodatkową i uzupełniającą trasą dla właściwego przebiegu drogi od Brzeska na południe – informują urzędnicy Starostwa.

pw
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.


Kbc
2020-02-01 06:08:14

A może byście w końcu mostek do Sobolowa zrobili bostraż do akcji nie może przejechać . Wstyd !!!

Czytelnik
2020-02-03 22:18:04

A co w kwestii ogłoszonej inwestycji i wymiany nawierzchni i budowy chodników Słomka Gawłów N Sącz...?