Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-07 09:37:17 przez system

Drożej za wodę w gminie Bochnia

Podczas sesji Rady Gminy 5 lipca uchwalono podwyżkę opłat za wodę i ścieki. Nowa taryfa ma obowiązywać od 1 sierpnia 2012.

3896 gminnych użytkowników, którzy korzystają z wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapłaci tyle samo co mieszkańcy Bochni – 3, 92 zł (do tej pory – 3,73 zł) za m3 wody. Za ten sam metr gmina zapłaci miastu 4, 50 zł czyli dopłaci ze swojego budżetu 58 gr. Natomiast za ścieki mieszkaniec zapłaci 5 zł za m3. Gmina dopłaci mu 90 gr.

Jak czytamy w sprawozdaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podwyżka opłat dla mieszkańców spowodowana jest drastycznymi wzrostami cen zakupu wody w MPWiK oraz GZK w Łapanowie. Cena wody wzrosła w ostatnim czasie aż o 34, 28%, odprowadzanie ścieków zaś o 13, 67%. Przyczyną jest wzrost cen energii elektrycznej, gdyż zarówno dostarczanie wody jak i działalność oczyszczalni ścieków i przepompowni bazuje na energii elektrycznej.

W swoim sprawozdaniu GZWiK wspomina też o innych przyczynach narastających kosztów, m.in. zawinionych przez samych mieszkańców. Zdarzają się przypadki uszkadzania wodomierzy a także nielegalne podłączenia do sieci. Co gorsza – nie znana jest skala takiego procederu, gdyż trudno jest „wodnego złodzieja” złapać za rękę. Inną przyczyną jest np. blokowanie przepływu w kanałach przez ciała stale, czyli po prostu śmieci wrzucane do kanalizacji. Wszystko to generuje wysokie koszty oczyszczania ścieków.

Warto odnotować, że cena wody w gminie Bochnia należy do najwyższych wśród okolicznych gmin. W Łapnowie mieszkaniec płaci zaledwie 2,80 za m3, w Brzesku – 3,83. Wśród gmin przytoczonych w sprawozdaniu GZWiK jedynie w Nowym Targu woda jest droższa: mieszkaniec płaci tam 5, 35 zł za m3

Dużo lepiej gmina Bochnia wypada jeśli chodzi o cenę ścieków: na 9 przykładowych gmin Bochnia z ceną 5 zł za m3 znajduje się dopiero na 5 miejscu (najdroższy jest znowu Nowy Targ z ceną 6,50 za m3).

eb