Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-08 15:59:01 przez system

Drwinia - najbezpieczniejsza gmina powiatu

3 lutego w Urzędzie Gminy w Drwini, na zaproszenie wójta Gminy Drwinia Jana Pająka i Komendanta Powiatowego Policji w Bochni mł. insp. Mariusza Dymury, odbyło się spotkanie, w czasie którego przekazane zostały informacje dotyczące aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Drwinia, w porównaniu do pozostałych gmin powiatu bocheńskiego.

Uczestnikami spotkania byli: członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz radni i sołtysi z gminy Drwinia.

Referującym stan bezpieczeństwa na terenie powiatu bocheńskiego był komendant - mł. insp. Mariusza Dymura, który w prezentacji multimedialnej przedstawił dane dotyczące bezpieczeństwa.

Nie bez powodu pierwsze spotkanie na temat bezpieczeństwa w powiecie bocheńskim odbyło się w gminie Drwinia, bowiem statystyki w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że właśnie gmina Drwinia jest pozytywnym liderem we wszystkich statystykach, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa.

Ogółem na terenie powiatu bocheńskiego w 2015 roku stwierdzono 1312 przestępstw. Na terenie gminy Drwinia popełnionych zostało 9 przestępstw, co daje 0,68% ogółu stwierdzonych przestępstw na terenie powiatu.

W kategorii przestępstw kryminalnych stwierdzono 983 przestępstwa na terenie powiatu, natomiast na terenie gminy Drwinia popełnionych zostało 8 przestępstw, co daje 0,81% przestępstw popełnionych na terenie powiatu.

Do 7 kategorii wybranych przestępstw zaliczone zostały: rozbój – wymuszenie rozbójnicze, bójka lub pobicie, uszkodzenie ciała, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu i zniszczenie mienia. Ogółem na terenie powiatu bocheńskiego w 2015 roku popełnionych zostało 368 przestępstw, a na terenie gminy Drwinia 5 przestępstw, co daje 1,35% w porównaniu do całego powiatu.

Przestępstwa gospodarcze: na terenie powiatu 329, na terenie gminy Drwinia 1 przestępstwo w tej kategorii, co daje 0,27% ogółu przestępstw na terenie powiatu.

Przestępstwa narkotykowe: Na terenie powiatu bocheńskiego stwierdzono w 2015 roku 229 przestępstw narkotykowych. Na terenie gminy Drwinia nie stwierdzono ani jednego przestępstwa w tej kategorii.

W trakcie dyskusji na wiele pytań odpowiadali przedstawiciele KPP, wśród których poza komendantem Dymurą obecni byli: naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Bochni asp. szt. Tadeusz Janiczek, kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Robert Kicka oraz dzielnicowy mł. asp. Rafał Mordarski.

W podsumowaniu spotkania komendant Dymura dziękował władzom gminy: wójtowi Gminy Drwinia i Radzie Gminy w Drwini za bardzo dobrą współpracę z KPP w Bochni w zakresie bezpieczeństwa, przypominając wspólne działania, których efektem było uruchomienie od 3 stycznia 2015 r. Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Drwini. Wójt Pająk złożył podziękowania komendantowi KPP za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Drwinia, współpracę ze szkołami i akcje profilaktyczne prowadzone wśród mieszkańców gminy Drwinia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w szeroko rozumianym zakresie.

Spotkanie, które odbyło się w Drwini, jest pierwszym z cyklu spotkań na terenie gmin powiatu bocheńskiego. Poza prezentacją aktualnego stanu bezpieczeństwa przedstawiciele KPP w Bochni prezentują nowe, systemowe, ogólnopolskie narzędzie Policji w działaniach na rzecz porządku publicznego, które zostało nazwane „Mapą zagrożeń”

(informacja_ prasowa_ug_drwinia)