Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-05-23 21:42:05 przez Czas2012

Drwinia: Podpisano umowę na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Na początku maja w Gminie Drwinia podpisano umowę na wykonawstwo 21 km kanalizacji oraz budowę oczyszczalni ścieków – informuje Urząd Gminy w Drwini. Umowę podpisano po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego dokonanego 05 maja. Spółka EkoDrwinia podpisała umowy dotyczące realizacji inwestycji pn. „Sanitacja Otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia“. Było to możliwe po dokonaniu i zaakceptowaniu zmian w umowie dotacyjnej z donatorem czyli NFOŚiGW w Warszawie.

W ramach umowy zadanie podzielono na dwa zadania:

Pierwsze z nich obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o długości około 11,84 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej a także budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m3/d. Łączna wartość umowy wynosi 22 842 561,67 zł brutto. Wykonawcą tego zadania jest: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Drugie zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek o długości około 8,94 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość umowy wynosi 7 660 497,12 zł brutto. Wykonawcą zadania jest konsorcjum w składzie Lider: HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówce oraz Partner: Inwestycje Liniowe INVEST – LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj“.

/media/user/images/upload/Maj/Maj 2020/Drwinia.jpgNależy podkreślić, że przedmiotowe zadanie jest dotowane z Funduszu Spójności UE poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparte pożyczką przyznaną z tego samego źródła na sfinansowanie wkładu własnego. Planowany termin zakończenia projektu – IV kwartał 2021.