Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-08 13:50:24 przez system

Drwinia przeciw uzależnieniom i przemocy

We wtorek, 8 września w siedzibie Urzędu Gminy Drwinia komendant powiatowy policji w Bochni, mł. insp. Mariusz Dymura osobiście podziękował wójtowi gminy Janowi Pająkowi za finansowe wsparcie, realizowanego na terenie gminy, programu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej pod nazwą „Sprzeciw dla uzależnień i przemocy”.

Program ten realizowany przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz pracowników Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, adresowany jest do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum, nauczycieli, rodziców oraz osób zajmujących się sprzedażą wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Głównym celem programu jest dążenie do ograniczenia zjawisk patologicznych, których przyczyną są alkohol i narkotyki, wyeliminowanie przypadków demoralizacji nieletnich oraz zjawiska przemocy w rodzinie, a także ograniczenie liczby przestępstw, na które ma wpływ alkohol lub inne środki odurzające. Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 5000 złotych, które wpłynęło ze strony Wójta Gminy Drwinia, Pana Jana Pająka, udało się zakupić szereg pomocnych do realizacji programu przedmiotów, gadżetów promujących bezpieczeństwo, jak również zorganizować niezbędne fundusze na sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców alkoholu, tytoniu oraz pozostałych osób dorosłych.

Spotkanie szefa bocheńskiej policji z gospodarzem gminy Drwinia miało jeszcze jeden, znaczący dla jej mieszkańców wymiar. Troska wójta o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, wola lokalnej społeczności oraz wzorowo układająca się od lat współpraca z bocheńską policją zaowocowały uroczystym podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Urzędem Gminy Drwinia a Komendą Powiatową Policji w Bochni w sprawie utworzenia w siedzibie Urzędu „Punktu Obsługi Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni”. Zgodnie z treścią listu, punkt zacznie działać od 4 stycznia 2016 roku.