Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-09-18 15:58:13 przez system

Dłuższe dyżury karetek w Dziewinie i Trzcianie

Od 1 listopada zostanie wydłużony czas działania zespołów ratownictwa medycznego, stacjonujących w miejscowościach Dziewin oraz Trzciana. Zarówno w jednej jak i w drugiej lokalizacji dodane zostały cztery godziny, obydwa zespoły będą teraz stacjonować do godziny 23:00,a nie jak dotychczas do 19:00.

Wydłużenie czasu działa ZRM stacjonującego w Trzcianie pozwoli na zmniejszenie obciążenia ZRM stacjonujących w Bochni, co zwiększy ich dostępność na terenie miasta i gminy Bochnia, oraz gminy Rzezawa. Tym samym ograniczy liczbę wyjazdów w południowej części powiatu, co zmniejszy ryzyko przekroczenia czasu dotarcia na miejsce zdarzenia na terenie powiatu bocheńskiego. Zmiana czasu w Dziewinie pozwoli na ograniczenie wyjazdów ZRM stacjonujących w Bochni w północnej części swojego działania,

Równocześnie zostanie zwiększona ilość stanowisk dyspozytorskich w skoncentrowanej dyspozytorni medycznej nr 2 w Tarnowie - do 6, w celu spełnienia ustawowego warunku organizacji 1 stanowiska dyspozytorskiego na 200 tys. mieszkańców.