Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-08-31 09:47:21 przez Czas2012

Dyrektor Jan Flasza odszedł na emeryturę

Po 28 latach pracy jako Dyrektor Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni Jan Flasza odszedł na emeryturę. Okazją do pożegnania było ostatnie wakacyjne spotkanie Muzealnej Akademii Historycznej podczas której wykład „Pochwałę Bochni sprzed lat – pochwałę Bochni po latach?” wygłosił Jan Flasza. Wydarzenie było równocześnie okazją do podziękowań przechodzącemu na emeryturę Dyrektorowi za długoletnie kierowanie placówką bocheńskiego Muzeum.

Na spotkaniu obecni byli m. in: starosta bocheński Adam Korta, burmistrz Bochni Stefan Kolawiński oraz jego zastępca Robert Cerazy, były burmistrz Bochni, a obecnie prezes MPEC Wojciech Cholewa, dyrektorzy miejskich jednostek kultury i sportu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych muzeów oraz przedstawiciele lokalnych kręgów artystycznych.

Gospodarz Solnego Grodu wręczył p. Janowi Flaszy okolicznościowy adres dziękując za wszystkie lata rozwoju Muzeum, gromadzenie i zdobywanie licznych, cennych eksponatów, którymi może ono się poszczycić oraz bogaty dorobek kulturalny w postaci wystaw, wydawnictw książkowych i publikacji, dzięki którym placówka znana jest nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Dzięki takim osobowościom dziedzictwo historyczne zarówno „małych ojczyzn” jak i całego państwa na stałe wpisuje się w świadomość kolejnych pokoleń Polaków.

Nowym Dyrektorem Muzeum została wyłoniona w drodze konkursu pani Anetta Stachoń.

Info: UM Bochnia
Foto: Łukasz Chojecki

........................

Jan Flasza – urodził się 23 czerwca 1952 r. w Gierczycach.

Po ukończeniu szkół podstawowych, najpierw czteroklasowej w rodzinnej miejscowości, a potem w Siedlcu, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, gdzie w 1971 r. zdał maturę. W 1976 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Sprawa aukcji wojska na sejmach Rzeczypospolitej w latach 1773-1788” pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Gierowskiego.

Od 1976 do 1982 r. pracował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni na stanowisku starszego bibliotekarza; od 1978 r. był kierownikiem Działu Gromadzenia i Udostępniania. Publikował wtedy w fachowych czasopismach bibliotekarskich – „Bibliotekarzu” i „Poradniku Bibliotekarza”. W 1982 r. podjął pracę jako asystent w dziale historycznym Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni; od 1983 starszy asystent; od 1985 r. adiunkt; od 1989 kustosz; od r. 1992 – starszy kustosz. Z dniem 16 sierpnia 1993 r. został powołany na stanowisko dyrektora.

Jan Flasza przez 28 lat kierowania Muzeum w Bochni uczynił z tej placówki ośrodek życia społeczno-kulturalnego, bardzo ważny dla miasta i regionu ośrodek badawczy i historyczny. Dzięki niemu Muzeum w Bochni nawiązało kontakty z muzeami za granicą, owocujące od wielu lat wzajemną wymianą wystaw, uczestnictwem w sesjach naukowych, realizacją wspólnych projektów. Pod kuratelą Jana Flaszy odbywają się wystawy na Słowacji:w Kieżmarku, Starej Lubowni i Lewoczy oraz w niemieckim Bad Salzdetfurth. Bocheńskie muzeum utrzymuje stałe, systematyczne kontakty z muzeami w tych miastach.

Jan Flasza to niestrudzony animator różnorodnych przedsięwzięć, mających walory edukacyjne i asymilujących lokalną społeczność.
Nieprzerwanie od 1983 r. jest współorganizatorem i kreatorem Czwartkowych Spotkań Muzealnych – cyklu wykładów, odczytów, dyskusji z udziałem znanych i interesujących postaci z kręgu kultury, sztuki, historii, czy archeologii. Podczas tylko samych Czwartkowych Spotkań wygłosił 28 wykładów o tematyce regionalnej. Wartość tego przedsięwzięcia doceniło jury Ogólnopolskiego Konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”, przyznając w 2001 r. III miejsce w kategorii: program promocyjny, edukacyjny i oświatowo-wychowawczy.
Jest autorem lub współautorem 50 wystaw muzealnych, których wiele prezentowano w innych ośrodkach w Polsce (m.in. w Galerii Wirydarz w Lublinie) i poza granicami kraju.

Jest pomysłodawcą wielu cyklicznych projektów realizowanych przez bocheńskie muzeum.

Pozyskał środki zewnętrzne na 12 różnorakich projektów dotyczących ochrony zabytków w tym na renowację budynku muzeum, konserwację oraz digitalizację zbiorów muzealnych.

Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych”, założycielem i redaktorem naukowym „Rocznika Bocheńskiego” – periodyku traktującego o historii i sztuce – wydawanego od 1993 r. przez Muzeum im. prof. Stanisława Fischera; także autorem wielu zamieszczonych w nim artykułów.

To autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych i albumowych poświęconych przeszłości Bochni i regionu.
Jan Flasza to również jeden z pomysłodawców i autor tekstów szlaku turystyczno-historycznego po najważniejszych miejscach związanych z wydobyciem soli w Bochni – NaCl – Bocheński Szlak Solny „Na świecie” im. św. Kingi.

Członek rady redakcyjnej rocznika „Małopolska. regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” wydawanego przez Małopolski Ośrodek Dokumentacji Regionalnej. W „Małopolsce” opublikował także obszerne teksty biograficzne o wybitnych regionalistach bocheńskich – Stanisławie Fischerze i Piotrze Galasie oraz o zbiorach i działalności Muzeum w Bochni.

Jan Flasza znany jest także jako niestrudzonym popularyzator historii i zabytków Bochni oraz regionu zarówno w czasopismach, jak i programach telewizyjnych. Był konsultantem i brał udział w realizacji filmów dokumentalnych, programów radiowych oraz audycji telewizyjnych m. in. z cyklu „Wielkie historie małych miast”.

Na sesjach wyjazdowych poza muzeum wygłosił 25 wykładów, referatów i prelekcji, w tym za granicą: na Słowacji, w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

Był wieloletnim prezesem Bocheńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki (od 1978 r. do 2001 r.). W 1983 r. opublikował bibliofilską, dwujęzyczną edycję aktu lokacyjnego miasta Bochni z 1253 r.

W 1995 r. był organizatorem XI Ogólnopolskiego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Książki w Bochni z bogatym i atrakcyjnym programem m. in. biesiadą bibliofilską i aukcją książki w podziemiach kopalni. Od 2019 r. jest członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.

W latach 1994 – 1998 był radnym Rady Miejskiej i przewodniczącym Komisji Kultury. Należy do animatorów kontaktów partnerskich pomiędzy Bochnią i Kieżmarkiem (od 1993 r.) oraz z Bad Salzdetfurth (od 1996 r.).

W latach 2017-2021 był członkiem Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Wł. Orkana, tytułem „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”, tytułem „Zasłużony Działacz Kultury”.