Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-13 20:56:13 przez system

Dyskutowali na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji

10 października w Urzędzie Miasta Bochnia odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia i ramy opracowania oraz planowane działania zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności obszarów miasta objętych programem rewitalizacji.

Po krótkiej prezentacji obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych, bocheńskich parafii, a także mieszkańcy miasta zgłaszali uwagi do przedstawionego dokumentu. Uczestnicy otrzymali również do wypełnienia Karty Zadań, umożliwiające zgłaszanie własnych propozycji, które ich zdaniem powinny zostać umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji.