Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-17 14:43:20 przez system

Dzień Aktywnego Obywatela w I LO

Już 25 października w godz. 9.30 do 13.30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni będzie miał miejsce kolejny Dzień Aktywnego Obywatela. Całe wydarzenie rozpoczną targi organizacji pozarządowych. Od godziny 9.30 na terenie szkoły uczniom i uczennicom I LO będą się prezentować lokalnie działające organizacje pozarządowe.

Od godz. 11.15 uczniowie klas pierwszych będą brali udział w debacie oksfordzkiej, którą podsumują zaproszeni eksperci. Teza debaty brzmi następująco: Aktywny młody Polak odgrywa dużą rolę w życiu publicznym. Po debacie będzie miała miejsce prelekcja pt. W życiu możesz wybierać, którą poprowadzi Mateusz Mrozowski. Jej tematyka związana będzie z pojęciem partycypacji społecznej oraz możliwościami angażowania się młodzieży w życie publiczne.
Podczas Dnia Aktywnego Obywatela będziemy równie gościć przedstawiciela lokalnej władzy samorządowej. Wydarzenie zakończy się quizem wiedzy Świadomy obywatel z zakresu praw i obowiązków każdego obywatela, w którym uczniowie będą mogli wygrać projektowe gadżety.

Dzień Aktywnego Obywatela będzie okazją do wyjaśnienia uczniom I LO pojęcia partycypacji społecznej, ukazania im ich roli w społeczeństwie oraz przybliżenia działalności organizacji pozarządowych działających w Bochni i okolicy. Mamy nadzieję, że całe wydarzenie przyczyni się do uświadomienia młodym ludziom, jak istotne jest ich zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej. Życzymy sobie również by Dzień Aktywnego Obywatela był też impulsem popychającym potencjalnych młodych działaczy do aktywności.

Organizatorami są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym I LO w Bochni.

Dni Aktywnego Obywatela organizowane są w ramach projektu Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski. Celem projektu jest kreowanie postaw obywatelskich, wspieranie i pobudzanie młodzieży do aktywności w życiu publicznym, wzrost wiary w możliwość wywierania wpływu na życie w lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości praw i obowiązków obywateli.

W małopolskich szkołach projekt przebiega dwuetapowo. Pierwszym elementem jest Dzień Aktywnego Obywatela, drugim – interaktywne warsztaty nakierowane na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolontariatu.

Projekt Partycypacja społeczna w praktyce -wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.