Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-12 14:50:16 przez system

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny organizuje dzień poradnictwa dla niepełnosprawnych. W Bochni informacji będą udzielać także eksperci z instytucji partnerskich.

W środę 21 maja placówki ZUS w całej Polsce zapraszają w swoje progi osoby niepełnosprawne i wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. We wszystkich Oddziałach Zakładu zorganizowane zostaną fora ekspertów, którzy udzielać będą informacji dotyczących między innymi praw i świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym, prewencji rentowej i rehabilitacji w ramach ubezpieczeń społecznych oraz możliwości zatrudnienia i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Można będzie także zasięgnąć wiedzy na temat podejmowania własnej działalności gospodarczej i preferencji z tym związanych dla osób niepełnosprawnych oraz programów na rzecz takich osób realizowanych przez jednostki samorządowe.

Do współpracy w ramach akcji informacyjnej zaproszono szereg instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Oficjalnymi partnerami ZUS są Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. W Inspektoracie ZUS w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 48 swoją wiedzą służyć będą specjaliści z tamtejszego Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.