Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-04 14:55:29 przez system

Ekonomik najlepszy z wiedzy gastronomicznej

W Tuchowie odbył się X Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych, zorganizowany przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

Tematem tegorocznego konkursu był „Polski Stół Jubileuszowy”. W konkursie wzięło udział 11 drużyn, które rywalizowały ze sobą w dwóch etapach. W pierwszej części - teoretycznej, uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 30 pytań testowych obejmujących zagadnienia z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem oraz obsługi konsumenta i usług gastronomicznych. Druga część - praktyczna, polegała na przygotowaniu "Polskiego Stołu Jubileuszowego".

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni reprezentowały uczennice klasy III (technik żywienia i usług gastronomicznych) Aleksandra Substelna i Małgorzata Maj pod opieką Pani Magdaleny Hernik, które przygotowały „Stół na Srebrną rocznicę ślubu”.

Uczennice bocheńskiego Ekonomika dzięki bardzo dobrej wiedzy teoretycznej bez straty punktów rozwiązały swoje testy z teorii, a dzięki pomysłowości, ale i szczególnemu poczuciu estetyki, bezbłędnie przygotowały, z zachowaniem wszystkich zasad obsługi konsumenta, dekorację i zastawę na swoim jubileuszowym stole – wyjaśnia Piotr Czekaj dyrektor szkoły.

Wynik w takim przypadku mógł być tylko jeden - I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych.

Podczas, gdy uczniowie zmagali się z pisaniem testu i przygotowywaniem stołów ich opiekunowie, nauczyciele przedmiotów gastronomicznych brali udział w warsztatach przygotowywania potraw regionalnych, głównie proziaków (to placki mączne z dodatkiem sody oczyszczonej - pochodzą z Podkarpackiego, gdzie mają udokumentowaną tradycję wyrobu od ponad 150 lat).