Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-01 14:32:19 przez system

Elektrownia wodna na Rabie?

Wójt gminy Bochnia zawiadamił, że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa małej elektrowni wodnej w Krzyżanowicach na rzece Rabie w km 18+262.”

Inwestorem jest JMM Sp z o.o., ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pok. nr 2 Urzędu Gminy Bochnia, w godzinach pracy urzędu można zapoznać się z aktami sprawy dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji.