Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-26 16:25:57 przez system

Europejski Tydzień Edukacji Globalnej w Dąbrowicy

W dniach od 16 do 22 listopada w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbył się cykl zajęć pod hasłem „Równość – od słów do czynów”, zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez młodzież działającą w Szkolnym Klubie Logistyki pod opieką Krystyny Migdał.

Uczniowie po raz kolejny włączyli się w coroczną międzynarodową inicjatywę, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.

Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg aktywności promujących, wdrażających czy też dopiero inicjujących edukację globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy. Jest to tydzień imprez mających na celu zarówno celebrowanie samej dziedziny edukacji globalnej, jak i popularyzowanie podejmowanych w jej zakresie zagadnień.