Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-24 15:05:03 przez system

Forum Samorządów Uczniowskich w II LO w Bochni

W II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni odbyło się Forum Samorządów Uczniowskich dla szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych. Hasło przewodnie Forum brzmiało: dopalacze – wypalacze, natomiast tematem było „Dopalacze – Nowe Narkotyki - Nowe Zagrożenia. Jak przeciwdziałać zjawisku?”.

Problem dopalaczy obecny jest w polskiej rzeczywistości od kilku lat. Jednak ostatnie wakacyjne wydarzenia pokazały, że walka z nimi stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych. Dopalacze to rodzaj narkotyków, tym bardziej niebezpiecznych, że najczęściej sięgają po nie osoby bardzo młode, całkowicie nieświadome zagrożenia, jakie dla zdrowia i psychiki niesie ich zażywanie. Wpisując się w ogólnopolskie działania i podejmowane akcje organizatorzy, tj. opiekunowie SU i pedagog szkolny wraz z młodzieżą, zdecydowali o podjęciu tej tematyki na tegorocznym Forum.

W pierwszym dniu Forum uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych. I tak w Forum udział wzięli reprezentanci SU bocheńskich szkół, tj.: I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 oraz Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

W drugim dniu gospodarze, czyli V Gimnazjum MCE w Bochni, gościło uczniów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Bochni, Gimnazjum z Proszówek oraz Gimnazjum z Nowego Wiśnicza.

Młodzież miała możliwość wysłuchania prelekcji i uzyskania rzetelnej wiedzy
w podejmowanym temacie. Prelekcje wygłosili:

  1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni mgr inż. Halina Bielec - „Dopalacze – krótka definicja. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowane
    w ramach kontroli zjawiska w celu ograniczenia możliwości dystrybucji dopalaczy i ich używania”.
  2. lek. med. Witold Górecki ze Szpitala Powiatowego w Bochni - „Toksyczność dopalaczy. Mechanizmy działania dopalaczy na zdrowie i zachowanie pacjenta. Algorytm postepowania z pacjentem”.
  3. asp. Wojciech Więcek z Wydziału Prewencji KPP w Bochni - „Dopalacze w świetle prawa. Skala problemu w Powiecie Bocheńskim i w Małopolsce”.
  4. psycholog Elwira Kleszcz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni - „Dopalacze – narkotyki XXI wieku. Podstępne działanie, jasne wypalanie…”.
  5. psycholog Dorota Walasek z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni - „Dopalacze, skąd chęć zostania królikiem doświadczalnym? O relacjach międzygrupowych”.

Po prelekcjach odbyły się warsztaty podczas których młodzież w graficznej formie podsumowała podejmowaną problematykę. Przygotowała plakaty oraz omówiła ich przesłanie.

Forum zakończyła dyskusja moderowana przez Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Bochni podkom. Jacka Trzeciaka. W dyskusji młodzież zastanawiała się nad tym, jak przeciwdziałać zjawisku i w jaki sposób ukierunkować działania profilaktyczne. Młodzież zasygnalizowała problem braku rzetelnej wiedzy o toksyczności dopalaczy, ich wpływie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. W wypowiedziach padały stwierdzenia: „mamy w Internecie dostęp do filmów profilaktycznych; haseł, spotów, wywiadów, rozmów itp., ale w Internecie nie znajdziemy rzetelnej wiedzy o tym, jak dopalacze niszczą mózg, jak poszczególne substancje wpływają na organizm, potrzebujemy informacji stricte medycznej…”. Młodzież podkreśliła przy tym konieczność mówienia o problemie oraz wyposażania ich w wiedzę i umiejętności, jak pomagać rówieśnikom.

Dyskusja moderowana była ostatnim punktem, kończącym tegoroczne Forum SU.