Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-31 02:15:58 przez system

Gdzie sprzedać świnię?

Rada Miejska przyjęła nowy regulamin placu "Targowica", w którym nie uwzględniono handlu zwierzętami. Burmistrz podpiera się decyzją inspektora sanitarnego, że obecny plac nie nadaje się pod handel zwierzętami. Sprzeciw wobec takiej decyzji wyrazili chłopi z PSL-u.

Środowisko chłopów z PSL protestuje przeciwko nowemu regulaminowi, jaki przyjęła Rada Miejska. Handel na placu „Targowica” nie może obejmować sprzedaży czy kupna zwierząt. Decyzja taka została podjęta pod wpływem opinii inspektora sanitarnego. Nie ma jednak całkowitej zgody co do słuszności takiego posunięcia. Podczas gdy handel końmi czy świniami rzeczywiście jest trudno wyobrażalny w tym miejscu to jednak handel drobnym inwentarzem jak kury czy króliki mógłby być z powodzeniem prowadzony. Przeciwko decyzji Rady protestują chłopi z PSL, którzy domagają się wytyczenia miejsca, gdzie handel taki mógłby się odbywać. Otrzymaliśmy tekst uchwały Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bochni, który publikujemy poniżej.

Uchwała Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bochni z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie: funkcjonowania rynku obrotu płodami rolnymi, zwierzętami gospodarskimi i innymi towarami
dla produkcji rolnej.

Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bochni wyraża sprzeciw wobec podjętych przez Radę Miasta Bochni na wniosek Burmistrza Miasta Bochni, uchwał likwidujących rynek obrotu zwierzętami gospodarskimi i nie zabezpieczenie zastępczej lokalizacji dla tego rodzaju działalności.

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 - tekst ujednolicony) w artykule 7 ustęp 1 punkt 11 prowadzenie targowisk i hal targowych wymienia jako obowiązkowe zadanie własne samorządu gminnego.

Apelujemy do władz samorządowych: Rady Miasta Bochni, Rady Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Rad Gmin Bochnia, Drwinia, Łapanów, Lipnica Murowana, Rzezawa, Żegocina i Trzciana i ich organów wykonawczych o wspólne podjęcie pilnych działań zmierzających do przywrócenia funkcjonowania rynku obrotu zwierzętami gospodarskimi i zapewnienie warunków odpowiadających wymogom sanitarnym i cywilizacyjnym.

Wnioskujemy o zabezpieczenie terenu i podjęcie pilnych działań zmierzających do utworzenia rynku obrotu płodami rolnymi i innymi towarami do produkcji rolnej. W ramach podjętych działań oczekujemy od władz samorządowych zabezpieczenia godnych warunków pracy (handlu ) dla ludzi prowadzących ten rodzaj działalności, a zwłaszcza dla klientów mieszkańców miast i wsi z terenu Powiatu Bocheńskiego.

Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bochni wnioskuje o porozumienie się w przedmiotowym temacie samorządów miast i gmin i realizację tego przedsięwzięcia jako zadania wspólnego co znacznie ułatwi pozyskanie niezbędnych środków zewnętrznych. Deklarujemy wsparcie polityczne i pomoc w realizacji tego tak ważnego zadania. We wspólnym działaniu samorządu terytorialnego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przy powszechnym wsparciu społecznym widzimy szansę na szybkie rozwiązanie problemu.