Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-20 11:51:09 przez system

Gmina Bochnia: 2 szkoły #ekoliderami

Tylko dwie szkoły z województwa małopolskiego otrzymały tytuł #ekoLIDERA 2018 w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z okazji 25 – lecia istnienia Funduszu.

Obydwie szkoły znajdują się w Gminie Bochnia. Gawłwoska otrzymała nagrodę za projekt ,,Szkolna Stacja Badawcza w Gawłowie " a ta w Łapczycy zarealizację pomysłu ,,Nasza akcja -segregacja".

A oto pełna lista #ekoLIDERÓW 2018:

ekoGMINA miejska – Gmina Miasto Nowy Targ

ekoGMINA miejsko-wiejska – Gmina Skawina, Gmina Andrychów (wyróżnienie)

ekoGMINA wiejska – Gmina Pałecznica

ekoPOROZUMIENIE samorządu terytorialnego – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (wyróżnienie)

ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii – Miasto Gorlice, Miasto Grybów (wyróżnienie)

ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.

ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony przyrody- Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej

ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu edukacji ekologicznej – Gmina Biecz

ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu eko-innowacyjności – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. (wyróżnienie)

ekoWYDARZENIE w Małopolsce – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ekoSZKOŁA – Zespół Szkół Gminnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Łapczycy, Zespół Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie