Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-25 20:10:20 przez system

Gmina Bochnia kontratakuje

Dziś podczas sesji Rady Gminy Bochnia uchwalono rezolucję, będącą odpowiedzią na pismo starosty, w którym Jacek Pająk postulował likwidację gminy wiejskiej Bochnia poprzez jej „rozbiór” pomiędzy sąsiednie jednostki samorządowe.

Rezolucja Rady Gminy Bochnia

W związku ze skandalicznym pismem starosty bocheńskiego Jacka Pająka do Pana Premiera RP, Rada Gminy Bochnia wyraża swoje oburzenie i dezaprobatę dla autora tego paszkwilu.
Pismo to jest histeryczną reakcją na skargę wójta gminy Bochnia przesłaną do Wojewody Małopolskiego i dotyczącą irracjonalnego utrudniania Gminie przez starostę budowy kanalizacji w Gawłowie i Ostrowie Szlacheckim poprzez odmowę zgody na przejście inwestycją przez teren potoku Gróbka (działka Skarbu Państwa) - pomimo wcześniejszej zgody i spełnienia warunków technicznych podanych przez administratora potoku tj. MZMIW w Krakowie.
Podnoszone w piśmie starosty Pająka zarzuty o niegospodarności dotyczą przede wszystkim kierowanego przez niego Powiatu Bocheńskiego, którego administracja należy do najdroższych pod względem kosztów utrzymania w Małopolsce. Natomiast podkreślamy, że Gmina Bochnia w ostatnim rankingu pisma „Wspólnota” znalazła się w ścisłej czołówce gmin wydatkujących najmniej publicznych pieniędzy na administrację (21 miejsce w Polsce).
Brak łącznika autostradowego obciąża wyłącznie starostę bocheńskiego, gdyż węzeł autostrady A4 „Bochnia” znajduje się na drodze powiatowej. Forsowana przez starostę
i władze miasta Bochni nowa koncepcja przebiegu łącznika jest niekorzystna, droga i jak się okazuje – nierealna. Uwikłanie Gminy Bochnia w tę inwestycję jest zabiegiem socjotechnicznym, gdyż jego wersja przebiega w całości poza terenem gminy.
Pismo starosty to prymitywna próba przykrywania nieudolności władz powiatu, który odpowiedzialne są za dramatyczną sytuację do jakiej doszło w szpitalu powiatowym, którego los jest zagrożony, miedzy innymi z powodu niekompetencji organu prowadzącego tj. powiatu i starosty.
Kolejnym przykładem ich niekompetencji jest skandal inwestycyjny na powiatowej budowie hali sportowej w Łapanowie. Zwracamy się z zapytaniem do właściwych instytucji, dlaczego dotąd Regionalna Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Kontroli oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne nie skontrolowały tej inwestycji, mimo że mogło tam dojść do licznych naruszeń ustawy o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego, a także złamania umowy dotacyjnej ze środków unijnych.
Oszczerstwem jest stwierdzenie jakoby władze gminy pozbawiły się możliwości zyskania dotacji unijnych. Zmiana lokalizacji sztucznego lodowiska uzgodniona została
z instytucją dotującą. Poszerzony kompleks oświatowo-sportowy z pływalnią i sztucznym lodowiskiem w Proszówkach służy mieszkańcom całego regionu. Wielka szkoda, że starostwo, mimo naszego zaproszenia odmówiło współpracy w realizacji, a także w kosztach utrzymania sztucznego lodowiska.
Informujemy, że zakupiony przez nasz samorząd budynek hotelu przy ul. Galasa pierwotnie miał stanowić siedzibę UG Bochnia, jednakże po powodzi 2010 Rada Gminy odstąpiła od tego zamiaru i wystawiła go na sprzedaż. Należy zaznaczyć, że nieruchomość
w centrum miasta nabyta po okazyjnej cenie od firmy ArcelorMittal jest dobrą lokatą kapitału, lepszą niż niejedna lokata bankowa.
Jesteśmy zbulwersowani, że przedstawiciel samorządu powiatowego, którego dotychczasowe osiągnięcia są mniej niż mizerne ośmiela się formułować zarzuty pod adresem jednej z lepiej zarządzanych i wyposażonych w infrastrukturę gmin. Od wielu lat utrzymujemy 25 szkół, 16 przedszkoli, wiele świetlic i bibliotek, 6 ośrodków zdrowia,
18 jednostek OSP. Gmina w 95 proc. jest zwodociągowana, do kanalizacji podłączonych jest ok. 70 proc. zabudowań.
Na koniec pragniemy przypomnieć, ze wszystkie gminy w Polsce, w tym Gmina Bochnia działają na podstawie zapisów Konstytucji RP, natomiast powiaty, reaktywowane przed 15 laty, funkcjonują w oparciu o zwykłą ustawę. Obecnie widać coraz większe rozczarowanie powiatami z powodu ogromnych środków, które wydają one na utrzymanie bezproduktywnej administracji, a także bardzo częstych wypadków ich upolitycznienia – czego najlepszym dowodem jest powiat bocheński kierowany przez starostę Jacka Pająka, szefa lokalnej struktury Platformy Obywatelskiej.

Zofia Pukal
Przewodnicząca Rady Gminy Bochnia

Bochnia – Łapczyca, 25.06.2014 r.