Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-13 23:12:15 przez system

Gmina Bochnia musi płacić nauczycielom wyrównanie

<html />

Trybunał Konstytucyjny umorzył w czwartek 11 kwietnia wniosek gminy Bochnia o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów o nauczycielskich dodatkach uzupełniających z powodu niestawienia się przedstawiciela gminy na rozprawie.

Identycznie potraktowano też wniosek gminy Stoszowice. Natomiast rozpatrywane łącznie wnioski rad miejskich Chrzanowa, Inowrocławia i Zatora zostały natomiast bezterminowo odroczone.

Jednorazowe dodatki uzupełniające muszą wypłacić nauczycielom samorządy, jeśli na swoim terenie wydały ogółem w ciągu roku na wynagrodzenia nauczycieli mniej niż wynika z tzw. średniego wynagrodzenia określonego w ustawie Karta Nauczyciela. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest pochodną kwoty bazowej, określanej co roku w ustawie budżetowej.

Wnioskodawcy wystąpili do Trybunału o zbadanie, czy nie ma sprzeczności między zapisami Karty Nauczyciela nakazującymi wypłatę dodatku uzupełniającego, zapisem w Konstytucji, mówiącym o tym, że organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa oraz że samorządom zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań powinny być uwzględnione w podziale dochodów.