Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-08-07 14:40:32 przez system

Gmina Bochnia: nowe umundurowanie dla OSP

Dzisiaj w remizie w Nieszkowicach Małych wójt Marek Bzdek przekazał przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Bochnia umundurowanie strażackie.

Tylko w tym roku na ubrania dla strażaków ochotników przeznaczono 65 000 zł. Dzięki zakupowi m. in. odzieży i obuwia ochronnego, posiadających odpowiednie atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, nastąpi zwiększenie zabezpieczenia strażaków – ratowników przed skutkami likwidacji zagrożeń, poprawi się bezpieczeństwo strażaków – ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych.