Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-20 13:30:43 przez system

Gmina Bochnia planuje walkę z azbestem

Jak czytamy na stronach BIP Gminy Bochnia, do 18 lutego można było składać oferty na realizację zadania „Wykonanie inwentaryzacji terenowej miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bochnia oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W ramach tego projektu zwycięzca zobowiązuje się m.in. do inwentaryzacji miejsc występowania azbestu w terenie, sporządzenia map występowania azbestu w gminie, opracowania planu likwidacji azbestu oraz przygotowania bezkosztowego wniosku do tegorocznego konkursu Ministerstwa Gospodarki AZBEST 2015.

Z tego ostatniego zadania wynika, że Gmina chce pozyskać środki do walki z azbestem z konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki pn. AZBEST 2015. Konkurs z kolei jest elementem rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. Niestety, na stronach Ministerstwa Gospodarki nie ma jeszcze szczegółów AZBESTU 2015, nie możemy więc się dowiedzieć na jak dużą, państwową dotację może liczyć Gmina Bochnia.

Przypomnijmy, że azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia. Szczególnie źle oddziałuje na układ oddechowy, powodując pylicę azbestową i nowotwory płuc. Niebezpieczne są przede wszystkim te wyroby z azbestu, które uległy uszkodzeniu, np. ułamane czy pokruszone dachówki. Dachy z azbestu, jako stosunkowo tanie, były masowo budowane w naszym kraju w latach 70 i później. Mimo wiedzy naten temat ich szkodliwości, azbestowe pokrycia domów i budynków gospodarczych są ciągle obecne w naszym krajobrazie.

Jeszcze za czasów poprzedniego wójta rozpoczęto dotowanie tych mieszkańców gminy, którzy zdecydowali się na zmianę azbestowego dachu w budynku mieszkalnym. Dotacja ta jest wciąż aktualna i wynosi 500 zł.

Jak się dowiadujemy w Urzędzie Gminy, do „azbestowego” zadania zgłosiło się aż 12 oferentów.