Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-12 22:37:06 przez system

GMINA BOCHNIA: Podsumowanie inwestycji realizowanych w latach 2014-2018

.

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Bochnia! /media/data/upload/Pazdziernik/Pazd2018/Marek Bzdek.JPGPrzede wszystkim chcę podziękować wszystkim osobom, dzięki którym upływająca kadencja dała możliwość spokojnej i owocnej pracy. Bez takiej atmosfery trudno byłoby o sukcesy, z jakich możemy się wspólnie cieszyć. Bardzo dobra współpraca z Radnymi Rady Gminy oraz Sołtysami poszczególnych Sołectw, pełne zrozumienie wagi podejmowanych inicjatyw i wzajemne informowanie o toczących się sprawach, przełożyły się na niespotykaną do tej pory skalę pozytywnie załatwionych spraw. Dotyczy to i tych pozornie drobnych, bezpośrednio dotyczących poszczególnych mieszkańców, jak i również tych ważnych dla osób połączonych wspólnym celem (np. kanalizacja, wodociągi, oświetlenie) oraz istotnych dla całej naszej Wspólnoty (rozbudowa szkoły, budowa hali sportowej czy placu zabaw). Zadania realizowane przez Nas przez ostatnie 4 lata we wszystkich sferach życia publicznego toczyły się systematycznie i w miarę ich finalizowania pozwalały doceniać kolejne osiągane efekty. Jest to potwierdzenie pięknego polskiego przysłowia, że zgoda buduje. Mówię o zgodzie wewnętrznej, ale również o tej osiąganej we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Chcę w tym miejscu podkreślić, że jako jeden z nielicznych samorządów w województwie uzyskaliśmy zwrot VAT-u z wszystkich możliwych okresów rozliczeniowych, realizując inwestycje za 50 mln pozyskaliśmy 28 mln środków zewnętrznych. Podejmujemy inicjatywy i realizujemy inwestycje dotyczące ciągów komunikacyjnych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich we współpracy z Powiatem Bocheńskim, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim. Zadania będące w trakcie realizacji są na różnym etapie zaawansowania. Jestem przekonany, że wszystkie zostaną zakończone. Jest to efekt udanych negocjacji z wieloma instytucjami w zakresie potrzeb Mieszkańców naszej Gminy.
Wykonanie 50 km sieci kanalizacyjnej oraz 15 km sieci wodociągowej to bardzo ważny etap prac związanych z polityką wodno-ściekową. Oprócz projektów dotyczących nowych odcinków kanalizacji w najbliższym czasie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Damienicach a po wykonaniu rurociągu tłocznego zlikwidowana zostanie oczyszczalnia w Stanisławicach. Niebawem przystąpimy do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Majkowicach i Zatoce. Te działania wiążą się z realną troską o otaczającą nas przyrodę, a intensyfikacja działań dotyczących poprawy jakości powietrza stanowi doskonałe ich uzupełnienie.

W sferze edukacji naszym spektakularnym sukcesem, ale i dumą, jest pozyskanie unijnego dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego na projekt " Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia ". Całkowita wartość projektu to aż 3,7 mln zł. Udało się rozbudować i gruntownie wyremontować budynek szkoły w Gawłowie i budynek przedszkola w Proszówkach oraz wyremontować pomieszczenia Przedszkola w Cikowicach. Aktualnie trwa budowa, pierwszej w Gminie, pełnowymiarowej hali sportowej w Łapczycy, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom. W ostatnim czasie została również podpisana umowa z wykonawcą, której przedmiot stanowi budowa Przedszkola w Bogucicach.

Przedstawiłem część najważniejszych spraw realizowanych w obecnej kadencji. Wszystkim osobom zaangażowanym w wyżej wymienione zadania jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia