Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-06 11:34:23 przez system

Gmina Bochnia przeciwko przemocy w rodzinie

Pod patronatem Gminy Bochnia oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Bochni zrodził się projekt zatytułowany „Mama, tata, siostra, brat to mój cały świat”. Projekt ma przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Organizatorzy akcji proponują chętnym różnorakie zajęcia:

  1. Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży pt. „Mama, tata, siostra, brat to mój cały świat”;
  2. Zajęcia o rodzinie według zaproponowanego scenariusza ;
  3. Warsztaty z psychologiem;
  4. Warsztaty świetlicowe o tematyce rodzinnej.

W Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w oddziałach w Stanisławicach, Gawłowie, Nieszkowicach Wielkich i Łapczycy wychowawcy przeprowadzą cykl zajęć poświęconych tematyce rodziny. Wychowawcy opracują autorskie scenariusze zajęć.
Projekt realizowany będzie od 3 października do 30 listopada 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi 8 grudnia 2017 r., a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Łapczycy.

A oto regulamin Konkursu plastycznego, fotograficznego i literackiego dla dzieci i młodzieży:

*Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bochnia i Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w BochniKonkurs rozpoczyna się 3-go października2017 r. i trwać będzie do 30-go listopada 2017r.Temat prac konkursowych brzmi: „Mama, tata, siostra, brat to mój cały świat”. *

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Prace konkursowe należy złożyć do 30 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Łapczycy. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, fotograficzną, literacką wykonaną w dowolnej technice, mile widziane opowiadania i wiersze. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody:
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 grudnia. Rozdanie nagród odbędzie się 13 grudnia o godz. 11.00 w WDK w Łapczycy.Organizatorzy zapraszają na przedstawienie teatralne i zapewniają atrakcyjne nagrody.Postanowienia końcowe:
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich. pracWszelkich dodatkowych informacji udziela pani Renata Puka , kierownik SOWWD, tel.662246760